Přírodní rezervace Čertoryje

Přírodní rezervace Čertoryje Zdroj: Profimedia.cz

Přírodní rezervace Čertoryje
Přírodní rezervace Čertoryje
Přírodní rezervace Čertoryje
Přírodní rezervace Čertoryje
Přírodní rezervace Čertoryje
7
Fotogalerie

Přírodní rezervace Čertoryje patří mezi ty největší, nejkrásnější a také nejcennější

Přírodní rezervace Čertoryje, vyhlášená v roce 1987, je jednou z dvaapadesáti maloplošných chráněných území CHKO Bílé Karpaty, které jsou od roku 1996 biosférickou rezervací UNESCO.

Rozsáhlé komplexy květnatých luk na mírných svazích s rozptýlenými solitérními stromy, převážně duby, dávají této krajině parkovitý vzhled. Staré duby trpí houbovými chorobami a usychají. Na svazích dochází místy k erozi a sesuvům a název Čertoryje napovídá, jak si dříve lidé tyto sesuvy vysvětlovali. Vegetaci tvoří druhově velmi bohaté louky s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Rostou tu především naše vzácné orchideje, jako jsou tořiče, vstavače, prstnatce, pětiprstky, kruštíky, střevíčníky a další, spolu s mnoha více i méně vzácnými rostlinami, jejichž celkový počet dosahuje téměř 500 druhů. Pro uchování tohoto bohatého genofondu se provádí každoroční kosení luk.

Neméně bohatá je i fauna s pestrým druhovým zastoupením stepních i lesních živočichů. Je mezi nimi řada velmi vzácných druhů pavouků, brouků, motýlů a mnoho jiných druhů bezobratlých i obratlovců.