Jezero

Jezero Zdroj: Michal Hamšík

Ďábel prý například vyhloubil přilehlou strouhu, když se pokoušel odvést odtud vodu na svůj mlýn postavený na Radhošti. Použil k tomu čerty, kteří zanechali na okolních balvanech stopy svých drápů i otisky řetězů, jimiž byli přivázáni.
Obec Velké Karlovice
Obec Velké Karlovice
4
Fotogalerie

Jezero jménem Jezero aneb Na Valašsko za přírodní vodní nádrží opředenou legendami

Poblíž slovenských hranic, v poněkud drsné, ale malebné krajině Valašska, leží obklopena nádhernou přírodou Javorníků a Beskyd obec Velké Karlovice. Nedaleko odtud, kousek od silnice na Soláň, se nachází malé jezírko. Jeho jméno je prosté - Jezero. Tato vodní plocha je již odedávna opředena mnoha pověstmi a legendami.

Kde jsou kořeny všech těchto pověstí a proč jich tolik vůbec vzniklo právě v souvislosti s tímto jezerem? Geologická fakta nám říkají, že celým územím probíhá tektonická porucha. Jezero vzniklo v minulosti mohutným sesuvem, který zahradil tok potoka. Kdy k onomu sesuvu došlo? Exaktní datování nebylo provedeno, ví se jen, že to bylo v období holocénu - v době poledové. Z geologického hlediska jde sice o velmi krátké období, avšak z pohledu lidského se jedná o údaj velmi široký, neboť toto časové období zahrnuje zhruba posledních 10 tisíc let a trvá dodnes. Někteří odborníci jsou však v odhadu přece jen poněkud přesnější a tvrdí, že se tak mohlo stát poměrně nedávno, snad až v 16.- 17. století.

Každopádně se zdá, že to bylo v době, kdy zde ještě neexistovalo trvalé osídlení. Na Komenského mapě z roku 1627 je toto území na hranicích Uher zcela neobydlené a pusté. Obec Velké Karlovice založil Karel Jindřich ze Žerotína až roku 1714. V době sesuvu se tak v těchto místech nejspíše nacházel původní prales podobný tomu, jaký dnes najdeme v nedaleké Národní přírodní rezervaci Razula. Není tedy pravděpodobné, že by ona geologická událost měla nějaké přímé svědky.

Pekelné síly

Na osadníky, kteří přišli později, však místo z neznámého důvodu velmi zapůsobilo. Uvolnil snad sesuv nějaké síly, jež pronikly z nitra Země na povrch? Různé anomálie v místech tektonických poruch a tzv. dračích žil jsou nám přece známy, a tak je možné, že relativně čerstvá „rána“ v takovéto oblasti působila obzvláště silně. K vysvětlení v podobě pekelných sil je pak už jen kousek.

Objevily se navíc pod odkrytou zeminou kostry tvorů, jež mohli naši předkové považovat za draky a okolní změny krajiny za stopy jejich činnosti? Ani to nelze vyloučit. Podrobnější průzkum území každopádně dosud nebyl proveden.

Jezero i jeho okolí však působí poněkud tajuplně i dnes. Cesta k němu vede lesem do kopce po traverzující stezce, ze které je dobře vidět potok vytékající z Jezera po kamenných stupních.

Magnetické anomálie

Samotná vodní plocha je poměrně malá, v severní části přecházející v mokřad zarostlý rákosím a dalšími rostlinami. Na západní straně dosahují až ke břehu stromy, na jižní zase stojí několik venkovských stavení. Nejzajímavější je oblast na západ a jihozápad od Jezera, kde je les prostoupen balvanovým mořem, plným kamenů a skalních stupňů různých rozměrů. Některé balvany dosahují velikosti až 6 x 5 metrů, můžeme zde nalézt i pseudokrasové jevy a další geologické zajímavosti.

Právě zde se mi při zaměřování různých objektů na několika místech stalo, že střelka buzoly se začala chovat podivně, otáčela se a pohybovala ze strany na stranu. Zdálo se ovšem, že tyto magnetické anomálie nezůstávaly trvale na jednom místě. Zároveň jsem subjektivně cítil zvláštní pocit vybuzení nervové soustavy a zvýšené vnímavosti. Mohlo by být zajímavé provést další měření s použitím přesnějších přístrojů a nebylo by ani od věci zkusit, jak by se tady chovala proutkařova virgule.

Příroda vs civilizace

I tyto jevy mohou být stopami sil, jež se zde pravděpodobně stále projevují, byť asi v menší míře než v minulosti. Snad se časem nějakým způsobem zmírnily či „vyčerpaly“. Anebo byli naši předkové v tomto směru prostě mnohem citlivější? U takzvaně civilizovaného člověka je schopnost vnímání přírodních sil velmi potlačena, jednak kvůli způsobu života, podvědomým bariérám, soustředěním se na zcela jiné pocity a vjemy, ale i kvůli přesycenosti prostoru elektromagnetickým zářením různých vlnových délek, hlukem atd. To, že něco necítíme, však ještě neznamená, že to na nás nepůsobí a už vůbec ne, že to neexistuje.

Dračí jezero je rozhodně zajímavým místem. Minimálně díky pozoruhodné scenerii a v neposlední řadě i výskytem vzácných a ohrožených vodních živočichů. Jezero je také důkazem toho, jak některá místa na Zemi mohou působit na člověka a dostat se do jeho legend.


Dračí porodnice

Nejznámější legenda tvrdí, že Jezero dřív bývalo mnohem větší než dnes a žili a rodili se zde draci. Později se je jednomu kouzelníkovi s pomocí místního chalupníka podařilo odsud vyvést a odletět s nimi neznámo kam. Několik pověstí má vztah také k pekelným silám. Ďábel prý například vyhloubil přilehlou strouhu, když se pokoušel odvést odtud vodu na svůj mlýn postavený na Radhošti. Použil k tomu čerty, kteří zanechali na okolních balvanech stopy svých drápů i otisky řetězů, jimiž byli přivázáni. Místo udělalo velký dojem i na Karla Jaromíra Erbena, jehož pověst Karlovské jezero najdeme v Národních pohádkách.

Snímky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: