Kontakty

Korespondenční adresa

Lidé a Země
Czech News Center
Komunardů 42
170 00 Praha 7

redakce@lideazeme.cz
www.lideazeme.cz

Sociální sítě

Facebook | Instagram | Twitter (X) | YouTube

Redakce

Šéfredaktor: Honza Čermák | jan.cermak@lideazeme.cz

Editorka: Andrea Bláhová | andrea.blahova@lideazeme.cz

Redaktorka on-line obsahu: Veronika Kratochvílová | veronika.kratochvilova@lideazeme.cz

Korektoři: Jaroslav Šajtar (tisk), Milada Čechová (web)

Odborný poradce: Tomáš Beránek

Zpracování časopisu

Grafik: Václav Zrno

Retuše: Marta Martinková, Michal Musil

Technické zpracování: Jiří Pavlíček


Marketing

Ředitel: Jan Fischer

Kontaktní osoby: Jana Královič, Diana Senová

Inzerce

Obchodní ředitel – print: David Šaroch | tel. 225 977 227

Inzertní poradce: Monika Černá | monika.cerna@cncenter.cz | tel. 724 602 640

Výroba a distribuce časopisu

Chief Customer Officer: Libor Berka

Tiskne SLOVENSKÁ GRAFIA a. s.


Vydavatel

Czech News Center a. s.

170 00 Praha 7, Komunardů 1584/42, IČO: 02346826

CEO: Martina Říhová

COO: Karel Žalud


Rozšiřují

V Česku: PNS a.s.

Na Slovensku: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Přímé objednávky a prodej starších čísel na www.ikiosek.cz/lideazeme


Předplatné

Distribuci pro předplatitele

v Česku provádí v zastoupení vydavatele Česká pošta s.p.
Příjem objednávek, změn a reklamací tel.: +420 253 253 553 | predplatne@cncenter.cz

na Slovensku: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 BRATISLAVA, Infolinka: 0800 188 826

Slovenská pošta, SPT, Nám. Slobody 27, 810 05 Bratislava, Slovensko


MK ČR E 5216     ISSN 0862–6634

Náklady ověřuje a zveřejňuje ABC ČR, člen mezinárodní federace ABC

Publikování nebo jakékoli jiné formy dalšího šíření obsahu časopisu Lidé a Země i jeho speciálních vydání jsou bez souhlasu vydavatele zakázány.

© Czech News Center a. s.