Totemy ve Stanleyho parku

Totemy ve Stanleyho parku Zdroj: Jiří Ondráček

Totemy ve Stanleyho parku
Totemy ve Stanleyho parku
Totemy ve Stanleyho parku
Totemy ve Stanleyho parku
5
Fotogalerie

Na vycházce po Vancouveru aneb Objevte pradávné totemy ve Stanleyho parku

Kanadský Vancouver, jedno z nejkrásnějších měst Kanady. Není divu, že právě zde se odehrála jedna ze zimních olympiád. Místo sportu vás ale nyní zveme na výlet do největšího severoamerického parku s úžasnou indiánskou památkou!

Je těžké představit si Vancouver bez Stanleyho Parku - patří k němu stejně tak jako Central Park k New Yorku. Mnozí jej považují za duši města a jsou turisté, pro které jsou pozoruhodnosti tohoto parku dostatečným důvodem návštěvy Vancouveru. Rozsáhlost Stanleyho Parku - 405 hektarů - jej činí největším městským parkem Severní Ameriky. Má tvar oválu a z velké části je obklopen mořským zálivem. První záznamy o tomto poloostrově se zmiňují o dřevorubcích, kteří v šedesátých letech 19. století začali porážet původní obří cedry, dosahující výšky až 60 metrů.

Ve starých spisech najdeme i zmínku o osadě jménem Khawaykhway, kde žila malá skupina pobřežních indiánů z kmene Salishů. Ta bohužel zanikla po epidemii černých neštovic v roce 1888. V témže roce kanadský guvernér lord Stanley vůbec poprvé navštívil vzdálený Vancouver, dva roky poté, co byla dostavěna transkontinentální železnice. Byl prý tolik uchvácen krásou onoho místa, že zvedl ruce k nebesům a prohlásil, že musí sloužit navždy pro odpočinek a potěchu všech lidí bez rozdílu barvy kůže a vyznání. Tolik historie…

Stanley Park je rájem těch, kteří vyhledávají aktivní odpočinek, ať už to jsou chodci, běžci, in-line bruslaři anebo cyklisté. Po celém obvodu parku je pro ně zbudována asfaltová stezka. První zajímavost, na kterou narazíte po vjezdu do parku (park se objíždí po jednosměrce proti směru hodinových ručiček), je mořské akvárium. Tam, kde park zasahuje ostrým obloukem hlouběji do zálivu, v místě zvaném Brockton Point, stojí již téměř sto let menší maják.

V okolí najdete i Nine O’Clock Gun, kanon odlitý v Anglii roku 1814, vydávající ohlušující ránu každý den večer v devět hodin, nepřetržitě už od roku 1894. Dříve takto kanon každý večer určoval dobu, kdy končil rybolov. O kousek dál upoutá pozornost oblý kámen, vyčnívající z vody pár metrů od břehu, na kterém je umístěn malebný bronzový odlitek sedící dívky v plavkách, nápadně připomínající podobné dílo v přístavu dánské Kodaně.

Osm totemů

Hlavním důvodem, proč mají turisté namířeno do Vancouveru a proč každý rok osm milionů návštěvníků navštíví Stanley Park, jsou ale nejspíš jeho indiánské totemy. Jde o osm mohutných totemových sloupů zapuštěných do země. Jsou to většinou přesné novodobé kopie originálů, z nichž některé původem sahají až k začátkům 19. století.

Stejnou funkci, jakou představují erby pro evropskou šlechtu, zastávají totemy u indiánských obyvatel. Figuríny vyřezané do mohutných cedrových kmenů reprezentují důležité události, ať už skutečné nebo smyšlené, v historii té které indiánské rodiny. Zvířata zobrazována na totemech představují symboly: orel je vládcem vzduchu, velryba vládcem moří, vlk vládcem pevniny a žába symbolizuje spojení pevniny s vodstvem.

Nutno zdůraznit, že vyřezávání totemů a jejich umísťování před rodinné obydlí je rozšířeno pouze mezi pobřežními indiány Britské Kolumbie a spodní části Aljašky. Indiánské kmeny v těchto lokalitách si dlouhou dobu držely svoji specifickou identitu, neboť nebyly přístupné jinak než od moře. Mají fascinující jména, například: Kwakwaka’wakw, Nuu-chah-nulth, Haida nebo Nisga’a. Navzdory své bojovnosti a lokální izolaci se ale stejně neubránily, a tak se dnes o jejich historii a mýtech dozvíme pouze z totemových vyobrazení.


Totem Beaver Crest

Znázorňuje následující příběh: Jednou pět bratrů z kmene Orlů odešlo na lov bobrů pro nadcházející oslavu. Ten nejmladší ale pomohl mladým bobrům utéci a následoval je do jejich hnízda. S překvapením sledoval, jak poté co si sundali bobří kožichy, byli z nich lidé. Vzrušeně vyprávěli ostatním o zajetí a smrti jejich bobřího náčelníka. Když se nejmladší bratr vrátil domů, vyprávěl ostatním, co zažil. Při slavnosti pak zpíval a tančil tak, jak to viděl u bobrů, a šel vztyčit sloup, kterému se začalo říkat Velký bobr.

Totem Sky Chief

Úplně dole klečí Učený muž držící v ruce topati - privilegia, nad ním sedí na zadních vlk, výše pak velryba, po jejíchž stranách jsou blesky ve formě hadů, nad velrybou stojí se svěšenými křídly thunderbird, nad ním ledňáček a zcela nahoře pak je Nebeský náčelník držící měsíc.

Totem Ga’akstalas

Tento sloup zobrazuje mnoho figur z indiánské mytologie. Muž nahoře je dávný předek, který přežil velké záplavy a dal svému lidu první kánoi. Na hlavě mu sedí bájný pták quolus. Pod mužem je dvouhlavý had. Pod ním nebojácný muž Siwidi jede na orce, zabijácké velrybě, navštívit náčelníka moří. Ještě níže havran stojící na hlavě medvěda grizzlyho, který drží muže, a to celé spočívá na hlavě obryně Dzunukwy.

Totem Chief Skedans

Mortuary Pole Posmrtný sloup na počest náčelníka indiánské osady kmene Haida. Figuríny v uších grizzlyho představují jeho dceru a jejího manžela, kteří sloup vztyčili. Původní sloup z roku 1870 měl v horní části vzadu komoru obsahující náčelníkovy pozůstatky.