Výhled na Dunaj v Budapešti.

Výhled na Dunaj v Budapešti. Zdroj: HTA

Szentendre
Bazilika v Ostřihomi.
Visegrád
4
Fotogalerie

Města na Dunaji: maďarské oslavy na "mezinárodní" řece

Majestátní řeka Dunaj, která je po Volze druhou nejdelší řekou Evropy, je také životodárnou linkou Maďarska a základním kamenem bohaté kulturní tapiserie celého regionu. Už 29. června se uskuteční velkolepé oslavy, které zvou místní obyvatele i turisty k říčním plavbám i objevování kouzelných míst podél jejího toku.

Svou dunajskou cestu začněte v maďarském hlavním městě, kde se Dunaj vyjímá na pozadí ikonických památek, jako je nedávno zrekonstruovaný Řetězový most a budova parlamentu. Začít plavbu právě zde je rovněž nezbytné, protože panorama Dunaje v maďarském hlavním městě je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a je všeobecně považováno za nejkrásnější panorama řeky.

Města při Dunaji

Z hlavního města se nejprve vydejte do Szentendre, města proslulého svou středomořskou atmosférou, uměleckým dědictvím a malebnými dlážděnými uličkami. Je to ráj pro milovníky umění s mnoha galeriemi, muzei a slavným Národopisným muzeem pod širým nebem.

SzentendreSzentendre|HTA

Ve Visegrádu můžete navštívit středověký hrad Visegrád s panoramatickým výhledem na ohyb Dunaje. Město má bohatou historii, neboť je bývalým královským sídlem a místem historického vrcholu Visegrádské skupiny.

Dále po proudu řeky na vás čeká Ostřihom s monumentální bazilikou, největším kostelem v Maďarsku a významným místem maďarského křesťanství. Bohatá historie města sahá až do římských dob a dodnes je duchovním a kulturním centrem.

Bazilika v Ostřihomi.Bazilika v Ostřihomi.|HTA

Pro ty, kteří hledají kouzlo menších měst, jsou Verőce a Kismaros klidnou krajinou a příjemným útočištěm před ruchem větších měst.

Třicáté jubileum

V letošním roce si připomínáme 30 let od založení Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje. Jedná se o významnou událost, kdy byla podpisem Úmluvy o ochraně Dunaje zahájena přeshraniční spolupráce zaměřená na ochranu této řeky a jejích přítoků. Úmluva byla podepsána 29. června 1994 v bulharské Sofii.

VisegrádVisegrád|HTA

Oslavy v Podunají

Den Dunaje je velký mezinárodní festival k oslavě řek v povodí Dunaje a lidí, kteří v něm žijí a pracují. Ve všech třinácti podunajských zemích proběhnou během posledního červnového týdne různé aktivity pro děti i dospělé. Jejich cílem je připomenout životně důležitou úlohu řek v životě lidí a také to, jak lidé řeku ovlivňují.