Pevnost  leží nad stejně nazvanou obcí na levém břehu řeky Labe.

Pevnost leží nad stejně nazvanou obcí na levém břehu řeky Labe. Zdroj: Shutterstock

Pevnost je otevřena pro veřejnost od roku 1955 a nabízí zajímavé prohlídky, výstavy a kulturní akce pro dospělé i děti.
Na Königstein se během válečných dob uchylovali kurfiřti a vévodové, protože tady našli bezpečí.
Ochranovská hvězda je nejen symbolem místního Adventu.
Pevnost Königstein se majestátně tyčí nad řekou Labe jen 13 km za česko-saskou hranicí.
Pevnost fungovala jako letohrádek, lovecký zámek i jako státní vězení.
6
Fotogalerie

Tip na výlet: Königstein, největší skalní pevnost v Evropě

Dnešní výlet nebude tak úplně po Česku, ale budete se na něj muset vypravit do Saského Švýcarska. Vlastně tak trochu nakouknete k našim německým sousedům. Asi třináct kilometrů od hraničního přechodu Hřensko se na levém břehu řeky Labe tyčí stolová hora Königstein, která ještě v dobách středověku patřila k Českému království. Stejnojmenná pevnost na jejím vrcholu je dnes jedním z nejoblíbenějších výletních míst v celém Sasku.

Se svými desítkami staveb, náměstíčky a zahradami vypadá pevnost uprostřed Labských pískovců jako malé město. Nedobytný Königstein, u jehož počátků stál i český král Václav I., láká na adventní trhy i celoroční prohlídky. Na skalní plošině ve výši 247 metrů nad hladinou Labe se nachází více než 50 různých stavebních objektů, svědků minulých staletí: jsou to například nejstarší dochovaná kasárna v Německu (1589–1590), první posádkový kostel v Sasku (1676) a nejhlubší studna v Sasku hluboká 152,5 metru.

Za výšlap na stolovou horu budete odměněni výhledy na údolí Labe, Saské Švýcarsko, východní výběžek Krušných hor, město Pirna i Drážďany. Velké námahy se ale bát nemusíte. Bezbariérová trasa podél hradeb má jen 1,7 kilometru a dva výtahy a parkoviště hned pod hradbami zaručují snadné „dobytí“ kdysi nedobytné pevnosti i těm méně zdatným dobyvatelům.

Pevnost fungovala jako letohrádek, lovecký zámek i jako státní vězení.Pevnost fungovala jako letohrádek, lovecký zámek i jako státní vězení.|Shutterstock

Výletní místo panovníků

První zmínka o pevnosti, v té době ještě hradu, pochází z roku 1241, kdy ještě patřil Českému království. Roku 1406 přešel do majetku Wettinů a roku 1589 začala na popud kurfiřta Kristiána I. jeho přestavba na pevnost. Traduje se, že pevnost byla nedobytná. Faktem je, že se jí všichni nájezdníci raději vyhýbali obloukem. A kromě úkrytů v neklidných dobách se stala také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a dějištěm mnoha slavností po celá staletí.

Během druhé světové války tu byl zajatecký tábor, nejprve pro polské zajatce, později pro francouzské generály a důstojníky. Po válce byl zajatecký tábor evakuován americkou speciální jednotkou a pevnost obsadila Rudá armáda, která tu zřídila lazaret. Později sloužily zdi pevnosti jako „polepšovna“ pro politicky nepohodlné mladistvé a od roku 1955 je areál zpřístupněn veřejnosti jako vojenský historický skanzen.

Na Königstein se během válečných dob uchylovali kurfiřti a vévodové, protože tady našli bezpečí.Na Königstein se během válečných dob uchylovali kurfiřti a vévodové, protože tady našli bezpečí.|Shutterstock

Nezapomenutelný advent

Pokud si Königstein necháte ještě pár týdnů uležet, můžete jeho návštěvu rovnou spojit s vyhlášenými vánočními trhy. O tom, že jsou opravdu nezapomenutelné, svědčí každoroční enormní počty návštěvníků. Najdete tu obvykle desítky prodejních stánků s řemeslnými výrobky i regionálními specialitami. Obchodníci navíc bývají oblečeni v historických kostýmech a celý trh tak vypadá jako vystřižený z kulis historického filmu. Letošní, 26. ročník slibuje také bohatý doprovodný program, betlém s živými zvířaty, korzo v podzemních kasematech, nebe poseté ochranovskými hvězdami nebo hodovní tabuli s míšeňským porcelánem v Bedřichově hradu.

Ochranovská hvězda je nejen symbolem místního Adventu.Ochranovská hvězda je nejen symbolem místního Adventu.|Shutterstock


Pro návštěvu pevnosti Königstein počítejte alespoň dvě hodiny. Pevnost je dostupná téměř všemi dopravními prostředky. Zvláště romantická je cesta po Labi. Můžete přijet historickým kolesovým parníkem společnosti Saská parní plavba. Pevnost je pro české turisty dobře vybavena. Internetové stránky byly kompletně přeloženy do češtiny, v češtině je také informační leták, orientační plánek a průvodce Pevnost Königstein. Oblíbené jsou rovněž audioprůvodce v českém jazyce.