Bavorské město Nördlingen

Bavorské město Nördlingen Zdroj: Profimedia.cz

Bavorské město Nördlingen
Bavorské město Nördlingen
Bavorské město Nördlingen
Bavorské město Nördlingen
5
Fotogalerie

Vesmírné setkání: Navštivte německý Nördlingen, město postavené v kráteru

Bavorské město Nördlingen se vyznačuje poměrně netradičním kruhovým půdorysem. Ten však není pouhým výmyslem jeho stavitelů, ale důsledkem dopadu obrovského meteoritu, jehož úlomky se nacházejí dokonce i na českém území.

Zhruba před 14 miliony let spadl na území dnešního Bavorska, asi 100 kilometrů od Norimberku, asteroid o průměru zhruba jednoho kilometru. Na zemský povrch dopadl silou výbuchu 1,8 milionu hirošimských atomových bomb a zanechal po sobě kráter široký 24 kilometrů a hluboký až 150 metrů.

Nebývalý tvar krajiny již odnepaměti přitahoval různé národy, které se na tomto území chtěly usadit. První zmínky osídlení sahají až do doby starověku, svůj středověký ráz si však s sebou Nördlingen nese zhruba od 13. století, kdy získal statut svobodného císařského města. Zanedlouho se stal poměrně bohatým centrem obchodu, protože jím proudilo několik obchodních stezek spojujících větší města. Konaly se zde proto velké trhy a řada kupců se tu také rozhodla usídlit. Vybírali si zejména nádherné kamenné budovy, z nichž se mnohé zachovaly dodnes.

Zvláštností těchto staveb jsou zejména úlomky drobných diamantů, které vznikly dopadem asteroidu a jež stavitelé použili jako stavební materiál. Pokud na ně zasvítí slunce, je možné je zahlédnout i pouhým okem. Části meteoritu lidé používali také pro stavbu hradeb, které město obklopují. Výstavu hornin a dalších materiálů souvisejících s událostí si dnes můžete prohlédnout v místním muzeu Ries Krater Museum. Dokonce si zde můžete koupit svůj vlastní malý kousek kamene obsahující vesmírnou horninu. Zajímavostí je také to, že vzhledem k tomu, že Nördlingen se vzdušnou čarou nachází asi 170 kilometrů od českých hranic, je možné vyvržené vesmírné úlomky najít i na našem území.

O bohatství a významu Nördlingenu svědčí také kostel, který stojí v samotném středu města. Kostel St. Georgskirche zaujme zejména nápadnou věží, přezdívanou Daniel, kterou je možné spatřit téměř z každého místa ve městě a po staletí sloužila jako jeho strážní místo. Uvnitř kostela se kromě tradiční výzdoby nachází také výstava středověkého a renesančního umění.

Z rozkvětu na bitevní pole

Období rozkvětu však nemohlo trvat věčně. Když se na přelomu 16. a 17. století šířily Evropou náboženské spory, neminuly ani Nördlingen. Okolí města se tak stalo dějištěm ne jedné, ale hned dvou nejvýznamnějších bitev třicetileté války. První bitva v roce 1634 vedla k chaosu na území dnešního jižního Německa poté, co katolická císařská vojska zvítězila nad protestantskými švédskými silami.

Uvnitř městských hradeb se obyvatelstvu nevedlo o mnoho lépe. Od konce 16. století se totiž ve městě konaly čarodějnické procesy. Místní ženy, včetně proslulé hostinské Marie Hollové, byly obviněny z čarodějnictví a mučeny, dokud se nepřiznaly. Statečná hostinská dokázala vydržet 62 dní mučení, než byla propuštěna, a na místě, kde kdysi stával její hostinec, dnes stojí památník jejího hrdinství. Vězení, v němž byly tyto údajné čarodějnice mučeny, se nacházelo ve sklepení historické radnice, které můžete zahlédnout, vydáte-li se podél budovy směrem od náměstí.

Dnes je však Nördlingen opět příjemným místem, kam vyrazit na výlet za krásami středověké architektury. Jako bonus tu navíc nepotkáte příliš mnoho turistů, kterým toto „kráterové“ město zůstává doposud skryto.