Stěny kráteru mají kolem 300 metrů.

Stěny kráteru mají kolem 300 metrů. Zdroj: Tomáš Stingl

Značení v kráteru může být českým turistům velmi povědomé.
Obrovský kráter Machteš Ramon na jihu Izraele
Obrovský kráter Machteš Ramon na jihu Izraele
Koza na farmě uprostřed pouště má jen omezený výběr, jak se zasytit.
5
Fotogalerie

Za monumentálním kaňonem nemusíte až do Ameriky. Navštivte Machteš Ramon na jihu Izraele

Chcete-li sestoupit do majestátního pouštního kaňonu, nemusíte jezdit až do USA ke slavnému Grand Canyonu. Neméně zajímavý a turisty přitom zatím trochu opomíjený je obrovský kráter Machteš Ramon na jihu Izraele.

Stojíte úplně sami uprostřed 40kilometrového pouštního kráteru.Panuje tu naprosté ticho, nikde žádný pohyb. Kdyby se nad rozpálenými kameny netetelil horký vzduch, člověk by si pomyslel, že se tu úplně zastavil čas. Kaňon Machteš Ramon, který leží v centru izraelské Negevské pouště, má své zvláštní kouzlo.

Tento kráter kupodivu není stopou po dopadu meteoritu ani ho nevyhloubila řeka. Ve skutečnosti ho postupně vytvarovala eroze, když kdysi z této oblasti ustupoval oceán. Na 300 metrů vysoké stěny kráteru jsou díky tomu přímo do kamene vytesanou učebnicí geologie.

Značky jako na Šumavě

Většina výletníků, kteří k Machteš Ramonu zavítají, se spokojí jen s krátkou procházkou po hraně kráteru k několika vyhlídkovým plošinám. Izraelská správa parku přitom upravila i různé trekové cesty, po nichž lze sestoupit přímo do srdce kaňonu. Českým turistům by mělo místní značení vyhovovat. Síť červených, zelených či modrých značek a rozcestníků s šipkami totiž připomíná naše turistické značky. Na rozlehlé pustině kráteru může být nicméně sledování drobných značek trochu zrádné. Namalovat je tu lze pouze na kameny, kterých je tu všude spousta, a značka se snadno přehlédne.

Že je nutné si vzít s sebou dostatek pitné vody, kterou pak už v kráteru nelze doplňovat, je zřejmé. Co si ale turista předem nemusí uvědomit, je také naprostý nedostatek stínu v kráteru. Během denních hodin, kdy slunce rozpaluje kaňon z ostrého úhlu, tu nemusíte najít žádné místo, kam se před paprsky na chvíli schovat. Dalším rizikem je to, že se v kráteru špatně odhadují pouhým okem vzdálenosti. Je zde jen minimum keřů nebo jiných objektů, které mohou posloužit jako měřítko pro srovnání.

Trek napříč kráterem je silný zážitek. Rozlehlá měsíční krajina dává pocit prostorové svobody, dokonalé ticho kontrastuje s majestátností 300metrových stěn kaňonu.

Zoo uprostřed pouště

Výlet lze završit návštěvou některých zdejších zajímavostí vytvořených člověkem. Poblíž hlavní vyhlídky postupně rozšiřují izraelští sochaři sérii různorodých skulptur z místního zlatavého pískovce. Lze tu také najít stopy po staré pouštní obchodní stezce, po níž ve starověku nomádský národ Nabatejců přepravoval koření a další zboží mezi Arábií a Středozemním mořem. Navštívit lze i zbytky nabatejského města Avdat.

Tak trochu jako fata morgána pak působí další místní atrakce – farma, kde chovají obrovské stádo lam, zvířat typických pro jihoamerické hory. Malá kuriózní zoologická zahrada uprostřed pouště chová kromě stovek lam také kozy, koně či velbloudy. Za patřičný obnos tak lze návštěvu Machteš Ramonu zakončit stylově třeba romantickou projížďkou na koni kráterem při západu slunce.


JAK DO MACHTEŠ RAMONU

Unikátní kráter leží v samém centru Negevské pouště na jihu Izraele. Z města Berševy (Be‘ér Sheva‘) lze dojet autobusem zhruba za dvě hodiny do malé pouštní kolonie Micpe Ramon. Tady si zajistíte jednoduché ubytování a koupíte potraviny a vodu. Je tu i návštěvnické centrum, kde vám strážci parku dají mapu a bezpečnostní instruktáž a doporučí nejvhodnější stezku kaňonem. Vstup do kráteru je zdarma. Kaňon má rozlohu 40 × 8 km a zhruba v půli ho protíná asfaltová silnice, která pokračuje dál do nejjižnější části. Pokud tedy nechcete absolvovat sestup po příkrých stezkách stěn kráteru, můžete stopovat po této silnici.


UNIKÁTNÍ KRÁTER V JEDINEČNÉ POUŠTI

Co je to machteš?

Machteš, hebrejsky hmoždíř, je specifický kráterovitý útvar, který najdeme jen v Negevské poušti v Izraeli a na východě Sinajského poloostrova. Jde o zbytek dávného moře. Machtešů je na světě pouze sedm. Machteš Ramon je největší. Kromě něj je v Negevu ještě Machteš Gadol, Machteš Kamon a dva menší. Machteše na Sinaji jsou bezejmenné.

Poušť Negev

Poušť na jihu Izraele má rozlohu cca 13 000 km2. Osídlena nomádskými kmeny byla už 2000 let př. n. l. Dnes zde žije asi 379 000 Židů a zhruba 175 000 beduínů. Na jihu u Akabského zálivu leží letovisko Eljat, největší je správní město Berševa. Poušť není písečná, ale hornatá, protínaná vyschlými koryty řek (vádí). Archeologické nálezy odráží bohatou historii křižovatky cest mezi Asií, Afrikou a Evropou.


OČIMA AUTORA

Procházka Negevskou pouští se může nenápadně proměnit v nervy drásající zážitek. Jdete pustinou a najednou cedule s nápisem „Pozor, miny!“ Najdete si tedy čerstvou stopu po terénním autě a upoceně se v ní držíte. Kudy projel těžký off-road, tam přece mina nebude. Jeden Izraelec později prozradí: „Těmi cedulemi si jen vláda dělá alibi. Nikdo pořádně neví, kde přesně miny jsou. Tak se raději všude napíchají cedule, aby byla vláda z obliga, že vás varovala.“ To vás ovšem příliš neuklidní. A když se pak najednou přiřítí kolona džípů a z aut vyskáčou uniformovaní muži, vyraší vám na čele dalších pár kapek potu. „Máte dost vody?“ zeptají se ale Izraelci. S vděčností přijmete dva litry, a když patrola zmizí v rozvířeném prachu, sednete si a rozdýcháváte leknutí ještě dobrou půlhodinu opřeni o ceduli varující před minami.