Angkor Vat: Monumentální Angkor Vat je dodnes považován za nejrozsáhlejší náboženský komplex na světě. Postaven byl na začátku dvanáctého století jako hlavní město pro krále Súrjavarmana II. Vnější tři a půl kilometru dlouhou zeď obklopuje sto devadesát metrů široký vodní příkop. Uvnitř těchto hradeb se pak rozléhá nejzářnější a nejzachovalejší příklad klasické khmerské architektury, který kombinuje její dva charakteristické prvky – chrámovou horu a soustředné galerie. V samém srdci komplexu stojí na vyvýšené terase pět hlavních věží. Angkor Vat je na rozdíl od většiny angkorských chrámů orientován směrem na západ. Chrám byl původně zasvěcen hinduistickému bohu Višnuovi, dnes se jedná o významné buddhistické poutní místo.

Angkor Vat: Monumentální Angkor Vat je dodnes považován za nejrozsáhlejší náboženský komplex na světě. Postaven byl na začátku dvanáctého století jako hlavní město pro krále Súrjavarmana II. Vnější tři a půl kilometru dlouhou zeď obklopuje sto devadesát metrů široký vodní příkop. Uvnitř těchto hradeb se pak rozléhá nejzářnější a nejzachovalejší příklad klasické khmerské architektury, který kombinuje její dva charakteristické prvky – chrámovou horu a soustředné galerie. V samém srdci komplexu stojí na vyvýšené terase pět hlavních věží. Angkor Vat je na rozdíl od většiny angkorských chrámů orientován směrem na západ. Chrám byl původně zasvěcen hinduistickému bohu Višnuovi, dnes se jedná o významné buddhistické poutní místo. Zdroj: Profimedia.cz

Bayon: Posledním a nejdéle sloužícím hlavním městem khmerské říše byl Angkor Thom. Město založil severně od Angkoru Vat král Džajavarman VII. ke konci dvanáctého století během mahájánové éry khmerské říše. Centrálním městským chrámem je Bayon, jehož nejvýznačnějším prvkem je řada vlídných, usmívajících se kamenných tváří vytesaných do chrámových věží. Na rozdíl od svých předchůdců byl Bayon postaven jako buddhistický chrám. Podobnost tváří s podobiznami Džajavarmana VII. poukazuje na zažitý koncept boha-krále. Panují však i odlišné názory – tváře, uspořádané ve čtveřicích hledících do čtyř různých směrů, mohou reprezentovat také hinduistického boha Bráhmu či bódhisattvu Avalókitéšvaru.
Neak Pean: Umělý ostrůvek Neak Pean se nachází na severní straně komplexu Angkor, uprostřed obdélníkové vodní plochy Džajatataka, jednoho z mnoha vodních útvarů známých jako baray a typických pro khmerskou architekturu. Na ostrůvku stojí buddhistický chrám postavený za vlády Džajavarmana VII. na přelomu dvanáctého a třináctého století. Chrám původně zřejmě sloužil k lékařským účelům – někteří historikové zastávají názor, že Neak Pean reprezentuje mytické jezero Anavatapta v Himálaji, jehož voda je údajně schopná vyléčit všechny nemoci.
Ta Prohm: Zhruba kilometr východně od Angkoru Thom se nachází chrám dnes známý jako Ta Prohm, další z děl éry Džajavarmana VII. Je proslulý především mohutnými stromy, náležících především k čeledi Tetramelaceae, které prorůstají skrze budovy chrámu a symbolizují obnovenou dominanci přírody na tomto místě. Chrám byl opuštěn po pádu Khmerské říše v patnáctém století a na rozdíl od ostatních chrámů v oblasti se mu právě kvůli unikátní kombinaci přírody a architektury z velké části vyhnuly současné restaurátorské práce. Návštěvníci se i tak mohou pokochat zachovalými basreliéfy, které zobrazují scény z buddhistické mytologie.
Beng Mealea: Čtyřicet kilometrů východně od hlavní angorské skupiny se nachází chrám Beng Mealea. Převážně hinduistický chrám s některými buddhistickými prvky byl z pískovce postaven ve stejném období jako Angkor Vat, čemuž odpovídá i identický architektonický sloh. Podobně jako Angkor Vat sestává Beng Mealea ze tří soustředných galerií, přičemž ta vnější dosahuje rozměrů zhruba sto osmdesát na sto padesát metrů. V komplexu se nachází několik vyvýšených struktur známých jako knihovny a celý chrám je vyzdoben velmi kvalitními rytinami hinduistické mytologie.
Sambor Prei Kuk: Kambodža není pouze Angkor. Preangkorskou architekturu reprezentuje například historická lokalita Sambor Prei Kuk zhruba 170 kilometrů východně od Angkoru. Komplex je datován do doby království Chenla, které bylo posledním předchůdcem Khmerské říše. Sambor Prei Kuk stojí na území hlavního města Chenly, Isanapury, na východním břehu jezera Tonle Sap. Hlavní chrám komplexu nechal postavit pravděpodobně v první polovině sedmého století král Isanavarman I. Celý komplex sestává ze tří hlavních skupin budov na zhruba tisíci akrech ohraničených dvojitou zdí.
7
Fotogalerie

Fotogalerie: Tajuplné kambodžské chrámy

Pokud jste fanoušky tajemných prastarých chrámů skrytých v neprostupné džungli, pak je pro vás dozajista bodem zájmu jihovýchodní Asie. Pravděpodobně nejbohatší síť zachovalých chrámů najdeme v Kambodži, a to především v oblasti Angkoru, srdci mocné Khmerské říše v období od devátého až patnáctého století. V aktuálním vydání našeho časopisu představujeme Kambodžu celkově, v této komentované fotogalerii se trochu šířeji zaměříme právě na nejvýznačnější kambodžské chrámy.