Antoninovy lázně vyrostly na troskách původně zničeného Kartága. Lázně měli dle vykopávek až stovky místností.

Antoninovy lázně vyrostly na troskách původně zničeného Kartága. Lázně měli dle vykopávek až stovky místností. Zdroj: Profimedia

Výhled z kopce Byrsa na ruiny punských domů.
Kopec Byrsa. I takhle málo může zbýt po kdysi nejmocnější civilizaci. V pozadí se nachází Katedrála Sv. Ludvíka.
Pozůstatky staveb z období 200 let př.n.l.
V tuniském národním muzeu je k vidění až na 400 upomínek na různá období Kartága. A to z celkové sbírky 40 tisíc předmětů nalezených při vykopávkách.
6
Fotogalerie

Ztracené Kartágo: Neobyčejné předměstí Tunisu

Málokteré město má tak rozporuplnou minulost jako Kartágo. Od svého založení Féničany a během vlády jejich potomků Punů, zažilo jak dny největší slávy a rozmachu, tak pokus o úplné vymazání z historie.  

To se naštěstí nepodařilo, a tak se v dnešním Tunisu, jen 20 minut autem od hlavního města, můžete vrátit až 2500 let zpátky do historie. A na vlastní oči se podívat, co zbylo z téměř ztraceného města, jehož ostatky byly v roce 1979 prohlášeny za světové dědictví UNESCO.

Kartágo musí být zničeno

Mezi lety 605 až 146 př. n. l. bylo Kartágo dominantní obchodní silou v celém Středomoří. Na severním pobřeží Afriky mělo pod kontrolou všechny lodě, které pluly po nejexponovanější obchodní trase ze Sicílie do Afriky. Díky tomu se stalo středobodem všech výdobytků tehdejší kultury, obchodu a vědy. Ty v sobě mísily vlivy Řeků, Féničanů a Italů stejně jako Núbijců a Libyjců. To vše se odráželo zejména na architektuře, která byla stále rozmanitější. Jenže pak přišli Římané, kteří nesnesli konkurenta a srovnali celé město se zemí. Tedy lépe řečeno, celému tomu srovnávání se zemí předcházely tři, místy až bizarní a tragikomické války, které se vlekly celé století.

Římané se tedy až s pedantskou důsledností pokusili vymazat Kartágo z historie. Ať už vypálením místních knihoven, zničením budov, nebo prodejem všech přeživších obyvatel do otroctví. Legenda o rozorání půdy a jejím následném prosolení, aby ztratila svou plodnost, je ostatně velmi populární.

Pozůstatky staveb z období 200 let př.n.l. Pozůstatky staveb z období 200 let př.n.l. | Profimedia

Historie na jednom místě

Po sto letech od zničení původního Kartága se Římané přece jen rozhodli o vybudování nového města. To posléze dobyli Vandalové, a po nich Byzanstká říše, Muslimové, Křižáci a další. Ti všichni tu po sobě zanechali stavby a jiné pozůstatky z éry své nadvlády.  

Pokud se sem vypravíte, tak pro ucelený přehled zdejších dějin určitě navštivte Národní muzeum. To stojí přímo v centru původního města na kopci Byrsa. Sbírky jsou zde rozděleny na tři části. Období punské, římské a byzantské. Punské umění zde představují především drobnější nálezy, protože většina památek byla zničena při dobytí města Římem. Vidět můžete keramiku, olejové lampy, pohřební výbavu, části soch a sloupů, masky nebo bronzem zdobené náboženské předměty. Velmi zajímavé jsou sarkofágy nalezené v kartágské nekropoli z 3. stol. př. n. l. Římská část sbírek ukazuje především mistrovsky zpracované reliéfy s rostlinnými i zvířecími motivy z mramoru nebo vápence a sochy. Dále jsou zde válečné zbraně, včetně dochovaného katapultu.

V muzeu na Byrse, můžete vidět i ojedinělý a pracně zrekonstruovaný nález. Jedná se o kostru známou jako Byrsa Boy, což je skelet dvacetiletého chlapce, který žil v Kartágu okolo 6.století př.n.l. V muzeu na Byrse, můžete vidět i ojedinělý a pracně zrekonstruovaný nález. Jedná se o kostru známou jako Byrsa Boy, což je skelet dvacetiletého chlapce, který žil v Kartágu okolo 6.století př.n.l. | Profimedia

Kopec Byrsa

Po prohlídce muzea se pak můžete vydat prozkoumat okolí kopce Byrsa. Projít si pozůstatky Punských domů, které se svého času tyčily až do výšky pěti pater, a každý z nich měl vlastní nádrž na vodu, je jako přesunout se v čase. Archeologové je objevili teprve nedávno pod zbytky staveb Římanů.

Procházka po hřbitově

Trošku morbidní, ale přesto zajímavá je pak procházka po hřbitově Salammbo Tophet. Ten čítá přes 20 000 uren uložených pod kamennými deskami, což z něj činí jeden z největších dochovaných hřbitovů z fénického období.

Ze hřbitova pak vede cesta přímo do rozsáhlého komplexu pozůstatků z Antonínových lázní, asi nejvýznamnějšího nálezu odkazujícího k římské éře Kartága.

Kopec Byrsa. I takhle málo může zbýt po kdysi nejmocnější civilizaci. V pozadí se nachází Katedrála Sv. Ludvíka. Kopec Byrsa. I takhle málo může zbýt po kdysi nejmocnější civilizaci. V pozadí se nachází Katedrála Sv. Ludvíka. | Profimedia

Římské lázně v Africe

Před vstupem do ruin lázní si dobře prohlédněte informační tabuli, kde je detailně zakresleno a popsáno jejich tehdejší uspořádání. Dozvíte se, kde bývaly šatny, různé typy bazénů, nebo i tělocvičny, jelikož lázně sloužily nejen ke koupelím, ale i ke sportovnímu vyžití, a především jako centrum volného času. Stavět se začaly už za vlády císaře Hadriána a dokončeny byly za vlády Antonia. Stavba tedy trvala zhruba 17 let. Rozprostírají se na ploše asi sedmi hektarů a postaveny jsou převážně z italského mramoru. Spodní část areálu je z afrického pískovce, který není příliš odolný, a tak je nutné tuto část často opravovat.

Antoninovy lázně vyrostly na troskách původně zničeného Kartága. Lázně měli dle vykopávek až stovky místností. Antoninovy lázně vyrostly na troskách původně zničeného Kartága. Lázně měli dle vykopávek až stovky místností. | Profimedia

Hned po levé straně komplexu stojí dnešní prezidenstký palác.

Za návštěvu stojí také architektonické dvojče slavného římského Circu Maxima, který zde nese jméno Circus of Carthage, stejně tak jako impozantní ruiny starého římského divadla. Pokud vás zajímá, jak vypadalo Kartágo v dobách své největší slávy, s trochou představivosti ho tu můžete zažít.

Články z jiných titulů