Pevnost Hohensalzburg

Pevnost Hohensalzburg Zdroj: Profimedia.cz

Pevnost Hohensalzburg
Pevnost Hohensalzburg
Pevnost Hohensalzburg
Pevnost Hohensalzburg
Pevnost Hohensalzburg
5
Fotogalerie

Rakouský hrad Hohensalzburg chránil arcibiskupy v neklidných dobách středověku

Pevnost Hohensalzburg je jeden z největších hradních komplexů ve střední Evropě zachovaný ve vynikajícím stavu. Historie stavby sahá až do doby takzvaných bojů o investituru.

Počátek druhého tisíciletí v Evropě znamenal přechod z období raného do období vrcholného středověku. Dochází k nárůstu rozporů mezi mocí církevní a světskou a ke konfliktům uvnitř křesťanského hnutí. Vzniklý střet se nazývá bojem o investituru, který vrcholí sporem mezi papežem a králem o právo jmenování biskupů.

Uvnitř křesťanstva došlo k rozpadu dosud jednotné evropské církve a její moc tak byla oslabena. Salcburský arcibiskup Gebhard, věrný papeženec, nechal v roce 1077 zřídit na svém výsostném území obranné pevnosti Hohensalzburg, Hohenwerfen a Friesach. V 15. a 16. století získala pevnost svou dnešní podobu.

Hlavní stavba byla zvýšena a byly vybudovány zbrojnice a sýpka. Také vnitřní prostory hradu získaly novou a mnohem honosnější podobu. Nádherné gotické vyřezávané reliéfy a ornamentální kresby zdobí Zlatý sál a Zlatou komnatu. Pevnost, ve své dlouhé historii, sloužila jako nedobytný, obranný hradní komplex, jako rezidenční sídlo knížecích arcibiskupů, ale i jako věznice a kasárna. V celé dlouhé historii pevnosti Hohensalzburg se žádnému z jejích obléhatelů nikdy nepodařilo ji dobýt.

Dnes je Hohensalzburg přístupný pro návštěvníky po celý rok.