Skok přes nemluvňata ve Španělsku

Skok přes nemluvňata ve Španělsku Zdroj: Profimedia.cz

Madagaskarská Famadihana
Raketová bitva mezi kostely v Řecku
Zásyp skořicí vás čeká v Dánsku
Velšský Mari Lwyd
Ortodoxní kněz s křížem v Rumunsku
10
Fotogalerie

TOP10: Skořicová sprcha, nebo skok přes nemluvňata? Poznejte ty nejzvláštnější tradice na světě!

Tradice jsou součástí každé kultury a dotvářejí tak obraz určitých zemí či národů. Některé z nich jsou ale opravdu jen lokálního charakteru a je škoda nechat si jejich existenci uniknout. Kde zažijete křest ponořením do ledové vody a jak se o mrtvé starají na Madagaskaru?

Tanec s mrtvými, Magadaskar

Tradice spojené s odchodem člověka na onen svět jsou často vnímány jako něco smutného. To ale není případ madagaskarského kmene Malgašů a jejich svátku Famadihana neboli „obracení kostí“. K uctění života zesnulého se každých sedm let vyjímají lidské ostatky z hrobek a těla se přebalují do čerstvé látky, na kterou se píše jméno zesnulého, aby bylo jasné, o čí kosti jde. S nově zabaleným těly se kolem hrobu tančí a všichni zpívají a hrají na různé hudební nástroje.

Raketová bitva, Řecko

V malé vesničce Vrontados na řeckém ostrově Chios se nacházejí dvě znepřátelené farnosti, které se zapojily do velmi neobvyklé a nebezpečné velikonoční tradice, která se odehrává pravděpodobně již od dob osmanské říše. Kostely, které stojí na protilehlých svazích asi 400 metrů od sebe, totiž každoročně pořádají „raketovou válku“ v podobě házení podomácku vyrobených raket z lahví. Členové znepřátelených stran se snaží pomocí raket rozeznít zvon konkurenčního kostela. Vítěz se údajně určuje tak, že se následující den spočítají přímé zásahy do zvonů.

Skořicový zásyp, Dánsko

Pětadvacátý a třicátý rok života můžou být pro svobodné Dány obzvláště pikantní díky dánské tradici pebersvend (pro ženy pebermø). Pokud se totiž člověk do pětadvaceti let věku neprovdá nebo neožení, čeká ho od kamarádů či rodiny zásyp pořádnou dávkou skořice! A pokud to daný nešťastník nestihne ani do třiceti, bude na něj hozeno až kilo černého pepře. Nejstarší kořeny této tradice prý sahají až do 15. století, kdy byl dánský obchod s kořením pilířem národního hospodářství, a tak se Dánové nemuseli bát nedostatku, který pořádáním této kuriozity vznikl.

Skok přes dítě, Španělsko

Některé kultury považují narození dítěte za dar nejen pro národ, ale i pro kulturu jako celek. Oslava novorozeňátek je netradiční obzvláště ve španělském městě Castrillo de Murcia. Během místního svátku, známého jako El Colacho, skáčou muži v červených a žlutých oblecích převlečení za ďábla přes děti narozené během předchozích dvanácti měsíců, které leží na matracích na ulici. „Ďáblové“ při skoku drží v rukou biče a veliké kastaněty. Hlavním smyslem této tradice je pak vyhánění ďábla z dětí, které tak do života vstupují bez jakéhokoli škraloupu.

Velšský Mari Lwyd, Velká Británie

Mari Lwyd je velšský lidový zvyk, který pochází z 19. století. Jeho motivem je koňská lebka, která se nasadí na koště, na němž „sedí“ člověk přikrytý pytlovinou. Muži prý během Vánoc nosili koně Mari Lwyd do sousedních domů, kde písní žádali o vstup. Od majitelů se očekávalo, že jim vstup odepřou, opět prostřednictvím písně, a obě strany si takto vzájemně odpovídaly. Pokud majitelé nakonec ustoupili, byl žadateli povolen vstup dovnitř a nabídnuto občerstvení.

Dunajský závod o kříž (Plivanje za Casni krst), Rumunsko

Rumuni mají jednu z nejpodivnějších tradic v Evropě: zdejší pravoslavný kněz hází do řeky kříž, který se snaží z ledové vody vylovit mladí jinoši za povzbuzování obecenstva. Tato tradice se slaví po celé rumunské a srbské straně Dunaje a je připodobňována k oslavě křtu Ježíše v řece Jordán. Bujarým oslavám pravděpodobně napomáhá domácí vodka, kterou všichni před akcí pijí. Nejlepší na této tradici je odměna: pokud se vám podaří dostat kříž zpět do bezpečí, budete mít šťastný rok!

Mordida aneb Obličejem do dortu, Mexiko

Oblíbenou mexickou narozeninovou tradicí je tzv. la mordida, kdy jsou oslavenci svázány ruce za zády a jeho obličej strčen do dortu, aby si mohl vzít první sousto, zatímco všichni kolem skandují Mor-di-da! I proto je tradičním narozeninovým dortem krémový „tres leches“, jehož měkká náplň zajistí, že budete mít obsah dortu rozmazaný po celém obličeji. Mimochodem, „mordida“ je španělský výraz pro úplatek, ale tento hovorový výraz se hojně používá při oslavách narozenin ve smyslu „ukousnout si“.

Festival Thaipusam, Indie

Tento hinduistický svátek slaví na začátku každého roku lidé z tamilské komunity. Koná se za úplňku a je zasvěcen bohu války Muruganovi. Lidé se nejdřív připravují rozsáhlými modlitbami a půstem, než začnou vykonávat skutky samotného pokání, jako je například nošení tzv. kavádí. Základní kavádí se skládá z krátké, dřevěné tyče zakončené dřevěným obloukem, ozdobené pavími pery. Nositelé kavádí si často propichují jazyky, tváře a těla ostrými špejlemi a ženy zase nosí nádoby s oběťmi, které obsahují ovoce, květiny, a hrnce s mlékem.

Závod v nošení žen, Finsko

Svátek Eukonkanto, neboli nošení manželky, je ve Finsku skutečným mužským sportem. Principem je závod, během něhož muži nesou na zádech svou spoluhráčku (většinou manželku). Cílem je, aby muž přenesl ženu přes speciální překážkovou dráhu v co nejrychlejším čase. Soutěž byla poprvé představena ve finském městě Sonkajarvi, kde se každoročně koná mistrovství světa v této kuriózní tradici. Ta vychází pravděpodobně z legendy z 19. století o Herkko Rosvo-Ronkainenovi neboli „Ronkainenu loupežníkovi“, jenž prý kradl jídlo a ženy. Ty pak při útěku nesl právě na zádech.

Caber Toss aneb Hod tyčí, Velká Británie

Tato tradiční skotská atletická soutěž spočívá v tom, že muži v kiltech házejí velkou tyčí zvanou caber. Na rozdíl od moderních sportů jde při hodu spíše o to, v jaké poloze tyč dopadne, než o to, jak daleko doletí. Tyč musí být hozena tenčím koncem směrem od házejícího a větším koncem musí dopadnout na zem.