Kolomazný kámen

Kolomazný kámen Zdroj: R. Hortenský

Okolí Pregartenu
Hrad v Pregartenu
3
Fotogalerie

Tajemný kámen s vůní kolomazi najdeme poblíž rakouského městečka Pregarten

Jen skok od naší hranice, poblíž severního okraje hornorakouského městečka Pregartenu, se vedle turistické cesty údolím říčky Feldaistu, bělá neobvyklý balvan.

Svým vzezřením evokuje lesní oltář, a přestože podmanivá atmosféra tohoto místa, společně se záhadným reliéfem na povrchu kamene, svádí k úvahám o magických rituálech, skutečnost je mnohem prozaičtější: kámen přísluší do rodiny technických památek.

Připomíná primitivní výrobu kolomazi, kterou si často přilepšovali obyvatelé chudších krajů. Vstupní surovinu pro její výrobu tvořily borové pařezy prosycené smůlou a dále jinak nezužitkovatelný odpad z domácí porážky hospodářských zvířat. To vše se navršilo na kámen, utěsnilo drny, podpálilo a nechalo doutnat. Horká směs pryskyřice, dehtu i živočišných tuků pak byla právě onou soustavou žlábků svedena do otvoru výpusti, kdy byla umístěna nádoba k jímání kolomazi.

U nás se s jednoduchými kolomaznými kameny můžeme hojně setkat hlavně na Třebíčsku, další připomínku tohoto zaniklého řemesla představuje zrekonstruovaná kolomazná pec v Bolevci u Plzně.