Jeskynní kostel svatého archanděla Michaela

Jeskynní kostel svatého archanděla Michaela Zdroj: Profimedia.cz

Jeskynní kostel svatého archanděla Michaela
Výhled od kostela na Ochridské jezero
Město Ochrid
4
Fotogalerie

Skály nad Ochridským jezerem ukrývají jedinečný jeskynní kostel svatého archanděla Michaela

Většina návštěvníků „makedonského moře“, jak občas bývá titulováno Ochridské jezero, se drží osvědčeného programu: zhlédnout křivolaké uličky města Ochrid, nasát noční život a zalenošit si na plážích. Dobrodružněji orientovaní ještě zavítají do proslulého kláštera svatého Nauma. Pobřeží jezera mezi Strugou a albánskou hranicí spíše zůstává stranou zájmu.

Přitom příležitost prohlédnout si jedinečný jeskynní kostel se nenaskytne každý den. Krčí se ve vápencové stěně nad ospalým letoviskem Radožda. A za nejméně osm dlouhých staletí své existence prakticky srostl se skálou. Patronem chrámku byl zvolen svatý archanděl Michael. Bezesporu velmi neobvyklá je orientace svatyně: podélně vůči jeskynnímu portálu; pochopitelně s maximálním využitím přírodních útesů, což zdáli vyvolá iluzorní dojem, že do masivu byly vlastně zapuštěny kostelíky dva. Navíc zdánlivě oddělená severní půle, v horní části spojená s jeskynním stropem, tudíž opticky bez jakéhokoli kontaktu se zemí, plně vystihuje představy vlaštovčího hnízda, a to dokonce i barvou užitého stavebního materiálu, tedy směsí kamenů, cihel a vepřovic.

Před výstupem k němu je vhodné se v restauraci pozeptat po klíčích, poněvadž stísněné prostory kostelního interiéru oplývají bohatými fragmenty fresek. Nejstarší odkrytá vrstva pochází snad z 12. století. Druhou odměnou za překonání přístupového schodiště se stane fantastický pohled na jezero.