Tenayuca: Z hlavního města aztécké říše Tenochtitlánu dnes v Mexico City zbývá jen několik málo zbytků. Pro zachovalejší pyramidu tak musíte v hlavním městě Mexika na předměstí na archeologické naleziště Tenayuca. Zdejší pyramida je nejranějším příkladem typické aztécké dvojité pyramidy, která spojuje dvě základny, na kterých stojí dva chrámy. V tomto případě se jedná o chrámy božstev Tlaloc a Huitzilopochtli. Dvojitá základna je u základů ozdobena řadou skulptur chřestýšů, kterým se v souboru aztéckých nářečí Nahuatl říká coatepantli.

Tenayuca: Z hlavního města aztécké říše Tenochtitlánu dnes v Mexico City zbývá jen několik málo zbytků. Pro zachovalejší pyramidu tak musíte v hlavním městě Mexika na předměstí na archeologické naleziště Tenayuca. Zdejší pyramida je nejranějším příkladem typické aztécké dvojité pyramidy, která spojuje dvě základny, na kterých stojí dva chrámy. V tomto případě se jedná o chrámy božstev Tlaloc a Huitzilopochtli. Dvojitá základna je u základů ozdobena řadou skulptur chřestýšů, kterým se v souboru aztéckých nářečí Nahuatl říká coatepantli. Zdroj: Profimedia.cz

Pyramida Slunce: Jedním z nejznámějších historických komplexů v Mexiku je Teotihuacán. Po přelomu letopočtu byl Teotihuacán, který se nachází zhruba čtyřicet kilometrů severovýchodně od Mexico City, největším městem předkolumbovské Ameriky. Jméno Teotihuacán je užíváno i pro samotnou civilizaci, která lokalitu v první polovině 1. tisíciletí n. l. ovládala. Pyramida Slunce se tyčí zhruba v polovině Cesty mrtvých, která byla hlavní ulicí Teotihuacánu. Pyramida je s výškou 75 metrů a délkou hrany zhruba čtvercového půdorysu 220 metrů třetí největší pyramidou světa. Její dnešní pojmenování mají na svědomí Aztékové, kteří Teotihuacán navštívili dlouho poté, co byl opuštěn.
Pyramida Měsíce: Jen o pět set metrů na sever od Pyramidy Slunce vyrůstá ze země pyramida Měsíce. Umístění pyramidy ve stínu posvátné hory Cerro Gordo, jejíž kontury stavba opisuje, hrálo důležitou roli v kosmologii a mytologii kultury Teotihuacánu. Pyramida stejně jako její příbuzné objekty sloužila k vykonávání obětí. Platforma na vrcholu 43 metrů vysoké sedmipatrové pyramidy byla místem rituálů vzdávajících hold Velké bohyni Teotihuacánu.
Chrám Opeřeného hada: Na jižním konci Cesty mrtvých stojí na rozsáhlém nádvoří, které Španělé nazvali Citadela, chrám Opeřeného hada. Z tohoto božstva se později vyvinul dobře známý aztécký bůh Quetzalcóatl. Chrám je třetí největší pyramidou v Teotihuacánu a dokončuje bilaterální symetrii komplexu. Fasáda šestipatrové pyramidy je ozdobena jedněmi z nejranějších dochovaných zpodobnění Quetzalcóatla. V 80. letech 20. století bylo při vykopávkách pod pyramidou nalezeno více než sto pohřbených obětí náboženských rituálů. Na Citadele stojí také několik dalších struktur včetně dvou obytných sídel a platformy Adosada přímo před chrámem.
Velká pyramida v Cholule: Největší světovou pyramidu co do objemu stavby najdeme východně od Mexico City. Co 55 metrů vysoká pyramida ztrácí na 138 metrů vysokou Velkou pyramidu v egyptské Gíze svojí výškou, to hravě dohání obřími dimenzemi svého půdorysu. U země totiž strana čtvercové základny stavby měří 450 metrů, přičemž architektonický styl připomíná velké pyramidy v Teotihuacánu. Stotisícové město bylo od 8. století průběžně opouštěno. Pyramidu postupně pokryl porost a začala tak připomínat spíše kopec než dílo lidských rukou. V 16. století byl na vrcholku pyramidy postaven kostel, který je sám považován za důležitou památku a brání tak důkladnějším vykopávkám a obnově pyramidy.
Chichen Itza: Zřejmě vůbec nejznámější mezoamerická pyramida je k vidění v Chichen Itza na mexickém poloostrově Yucatán. Toto město vybudovali Mayové v 9. a 10. století n. l. a město se brzy stalo hlavním městem regionu mezi jádrem poloostrova a severním pobřežím. Pyramida v Chicen Itza náleží bohu Kukulkánovi, mayské variantě aztéckého Quetzalcóatla. 24 metrů vysoká pyramida sestává z devíti čtvercových teras, po kterých vedou schody k chrámu na vrcholku struktury. Severní balustráda je ozdobena skulpturami opeřených hadů, které za specifických světelných podmínek vytvářejí efekt hada plazícího se po pyramidě.
8
Fotogalerie

Fotogalerie: Tajuplné mezoamerické pyramidy

Slovo pyramida většinou jako první evokuje prastaré egyptské struktury. Početné a stylisticky odlišné zastoupení však mají pyramidy také na historickém území civilizací Mezoameriky, které sahá zhruba od středního Mexika po Salvador a Nikaraguu. Pyramidy na tomto území stavěli Mayové, Aztékové a další domorodé civilizace až do příchodu španělských conquistadorů na začátku 16. století. Na ty nejzajímavější středoamerické pyramidy se podíváme v komentované fotogalerii.

Články z jiných titulů