Pozůstatky antického města Apollonia

Pozůstatky antického města Apollonia Zdroj: Profimedia.cz

Pozůstatky antického města Apollonia
Pozůstatky antického města Apollonia
Pozůstatky antického města Apollonia
Pozůstatky antického města Apollonia
Komplex středověkého pravoslavného kláštera
8
Fotogalerie

Za antikou do Albánie: Pozůstatky starověkého města Apollonia nadchnou každého milovníka historie

Kdo touží po poklidném rozjímání ve stínu mramorových sloupů, obklopených staletými olivovníky, ať nasměruje své kroky k tajemné Albánii. Zdejší starověké památky doposud ještě nezasáhla turistická invaze a navíc je to nabídka více než lákavá.

Pozornost zaslouží například lokalita Apollonia, položená nedaleko Jadranu (v sousedství moderního střediska Fieru). Strategicky položený pahorek nad pobřežní nížinou nejprve přivábil řecké kolonisty z Korfu a Korintu, později na jeho úbočích vzniklo rozlehlé sídlo. Rozkvět města pokračoval za římské správy, přičemž v dobách největší slávy počet obyvatel dosahoval úctyhodné cifry šedesáti tisíc.

Výstavnost dávné Apollonie připomíná i Cicero, ale ani dnešní příchozí neodejde zklamán: pohled na vyvážené průčelí někdejšího objektu městské rady, procházka okolo rozvalin Dianina chrámu nebo posezení ve ztichlém hledišti bývalého odeonu – tedy na scéně určené k recitaci a koncertům – rozhodně nadchne každého milovníka antických památek. Poněkud stranou se nachází zbytky divadla a městské kašny.

Na starověký areál harmonicky navazuje komplex středověkého pravoslavného kláštera s muzejní expozicí. Avšak Apollonia stále nevydala všechny poklady: okolo čerstvých odkryvů plných keramických nádob diskutují skupinky archeologů a okolní terénní nerovnosti i zarostlé zbytky zdiva určitě tají další zajímavé nálezy.