Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš Zdroj: Profimedia.cz

Ruiny antického města Myra
Mikulášské trio
3
Fotogalerie

Kdopak byl Mikuláš? Dobrosrdečný biskup, který se utkal s ďáblem, pocházel původně z Lýkie

Mikulášské posvícení patří ke každoročním radostem předvánočního období. Odkud ale tento svatý pocházel, proč chodí za doprovodu čerta a jakou spojitost má s americkým Santa Clausem?

Svatý Mikuláš byl původně biskupem působícím v antickém městě Myra, které se nacházelo v lýkijské provincii, tj. dnešním Turecku. O jeho životě je známo jen velmi málo, ale pravděpodobně žil ve 3. až 4. století. Dnes je připomínán jako muž velké víry a soucitu a byl také horlivým zastáncem těch, kdo byli nespravedlivě odsouzeni. Nezanechal však po sobě žádné spisy: jediné, co máme, jsou legendy o jeho životě.

Mikuláš je v západních zemích známý především jako oblíbený patron dětí a obdarovávání a tato tradice má kořeny už v jeho útlém dětství. Podle pověsti zemřeli Mikulášovi rodiče, když byl ještě malý, a odkázali mu velkou sumu peněz. Mikuláš se díky dědictví věnoval dobročinnosti a pomáhal potřebným. Jeho štědrost ilustruje zejména legenda, podle níž zachránil jednu rodinu od špatného osudu. Její otec přišel o všechny peníze a nemohl najít manžele pro své tři dcery. Dcerám hrozilo, že propadnou prostituci nebo jiné formě ponížení, když se jedné noci v jejich domě objevil Mikuláš. Hodil jim do otevřeného okna tři pytle zlata, čímž je zachránil před neštěstím. Tento příběh je pravděpodobně zdrojem jeho pozdějšího spojení s tradicí rozdávání dárků o Vánocích.

Zkomolený Sinter Klaas

Jeho spojitost s americkou postavou Santa Clause není náhodná. Zvyk dávat dárky na svátek svatého Mikuláše pravděpodobně vznikl v Evropě mezi protestanty. Reformace v 16. století však přiměla mnoho protestantů k tomu, že se oslav svatých téměř vzdali. Svatý Mikuláš však zůstal oblíbenou postavou zejména mezi dětmi, které 6. prosince dostávaly jeho jménem dárky. Tento zvyk se rozšířil s přistěhovalectvím do Severní Ameriky, když děti nizozemských imigrantů vyprávěly svým anglicky mluvícím kamarádům o „Sinter Klaasovi“, biskupovi v červeném rouchu, který jim na svůj svátek přinášel překvapení. Americká zkomolená výslovnost – Santa Claus – nakonec začala žít vlastním životem. Dnes tento veselý americký Mikuláš roznáší dárky komínem, ale spíše o Vánocích než na den svatého a nosí červený oblek, nikoli liturgické roucho. Stále se však matně podobá starým vyobrazením Mikuláše, která ho zobrazovala s pleší a plnovousem.

Odjakživa však Mikuláš vystupoval jako samostatná postava, tak proč dnes v předvečer svátku chodí za dětmi nejen on, ale i čert a anděl? Podle legendy se Mikuláš snad utkal s ďáblem, a protože ho porazil, čert ho musí dodnes doprovázet. Podle jiného zdroje měl Mikuláš pomocníka, který byl ovšem tak špinavý, že připomínal umouněného pekelníka. Tak jako tak, dobro kráčí se zlem, a aby nebyl Mikuláš na pekelné zlo sám, pomáhá mu anděl jako symbol nevinnosti.

Mikuláš tradičně děti vyzpovídal z modlitební knížky a bible a pak je obdaroval ořechy a ovocem. Dnes se však otázky většinou týkají chování v předchozím roce. Anděl by navíc měl správně napsat každému dítěti záznam do velké knihy hříchů a děti zazpívají nebo řeknou básničku. A zatímco čert chrastí řetězy a hrozí, že zlobivce odnese, anděl se zlatou hvězdou na čele a v bílém šatu děti chrání.