Ostrůvek Märket

Ostrůvek Märket Zdroj: Jiří Pruša

Ostrůvek Märket - hranice
Nová Guinea
Borneo
Irsko
Hispaniola
8
Fotogalerie

Rozdělené světy: Osm ostrovů, které rozdělila politika

Kypr není jediným ostrovem světa rozděleným mezi více států, se svými 9251 km2 je rozlohou až sedmým v pořadí mezi obdobnými případy. Kde najdete další z nich?

Nová Guinea

Indonésie / Papua-Nová Guinea (785 753 km2)

Hraniční čára mezi indonéskou a papuánskou částí takřka kopíruje 141. poledník. V roce 1895 ale došlo k dohodě mezi tehdy kolonizujícími Nizozemci a Brity, na jejímž základě dodnes tvoří část hranice neposedný tok řeky Fly. Ačkoli je pomyslná dělicí linie dlouhá 824 km, existuje na ní jediný oficiální přechod, a to na severním pobřeží. Před cestou na druhý největší ostrov světa je vhodné se informovat o aktuální bezpečnostní situaci.

Borneo

Malajsie / Indonésie / Brunej (748 168 km2)

O největší asijský ostrov se jako o jediný na světě dělí tři státy (pomineme-li britské základny Akrotiri a Dekelia na Kypru a miniaturní skandinávské trojmezí Treriksröset). V průběhu času na něj měli zálusk Britové, Nizozemci, Filipínci, Japonci, a dokonce i Rakousko-Uhersko. K současnému rozdělení mezi Indonésii (73 %), Malajsii (26 %) a Brunej (1 %) došlo v roce 1984, kdy Brunej vyhlásila nezávislost na Británii.

Irsko

Irsko / Velká Británie (81 638 km2)

Staletí trvající půtky, rozbroje a občanské války formálně ukončila anglo-irská dohoda z roku 1922, na jejímž základě bylo území irského ostrova rozděleno na Severní Irsko a Irský svobodný stát. V roce 1937 pak došlo k vyhlášení plně nezávislé Irské republiky. Křehkou rovnováhu posledních desetiletí znovu rozkolísal brexit a obnovené debaty o sjednocení ostrova. Doposud si cestovatelé překročení hranice ani nemuseli všimnout. Podle aktuální dohody by to tak mělo zůstat i nadále.

Hispaniola

Haiti / Dominikánská republika (76 192 km2)

Druhý největší ostrov v Karibském moři se v roce 1492 stal první evropskou kolonií na americkém kontinentu. V 17. století ovládli západní část Francouzi, ale jen do roku 1804, kdy bylo Haiti vyhlášeno první nezávislou černošskou zemí mimo africké území. Španělsko si východní část udrželo jen o sedmnáct let déle. Vojenský vpád ze sousedního Haiti vzápětí ostrov sjednotil, ovšem pouze do vzniku nezávislé Dominikánské republiky v roce 1844. Ta je dnes vyhledávanou dovolenkovou destinací, zatímco Haiti nejchudší americkou zemí.

Isla Grande de Tierra del Fuego

Argentina / Chile (47 992 km2)

Hlavní ostrov souostroví Ohňová země. První evropskou návštěvou původních indiánů tu byla v roce 1520 Magalhaesova výprava, ale teprve po dalších více než sto letech se přišlo na to, že se jedná o ostrov. Od pevniny ho dělí dnešní Magalhaesův průliv. V roce 1876 si ho Chile s Argentinou rozdělily rovnou hranicí napůl. Turisté znají především město Ushuaia, z něhož se mimo jiné podnikají výpravy na Antarktidu.

Timor

Indonésie / Východní Timor (28 418 km2)

Nejstarší zmínky o největším ostrově Malých Sund sahají do 14. století, od 16. století byl portugalskou kolonií. Západní část si po získání své plné nezávislosti po druhé světové válce přisvojila Indonésie. Vývoj ve východní polovině byl podstatně složitější, samostatný Východní Timor se uznání ze strany OSN dočkal až v roce 2002. A teprve v posledních letech se v něm začíná pomalu rozvíjet turistická infrastruktura.

Dallův ostrov

USA / Kanada (655 km2)

Zařazení této součásti Alexandrova souostroví u jihovýchodního pobřeží Aljašky, kterou obývá pouhých dvacet obyvatel, je sporné. Jinak spřátelení sousedé se dodnes nedokázali dohodnout, zda jejich společná hranice prochází ostrovem pojmenovaným po uznávaném přírodovědci. Nejde ani tak o samotný jižní cíp ostrova, jako spíš o okolní moře plné lososů.

Märket

Finsko / Švédsko (0,03 km2)

Miniaturní ostrůvek v Botnickém zálivu je nejmenším ostrovem světa rozděleným mezi dvě země. Přestože je neobydlený, byl i on předmětem sporů. Finský a švédský parlament se tak dlouho dohadovaly, až vznikla poměrně komplikovaně vedená hranice (viz mapka). Finský maják totiž stojí na původně švédském území. Nic jiného na ostrově nenajdete.