Ředitel LWD

Ředitel LWD Zdroj: Česká rozvojová agentura

Umývárna ve škole
Rezervoár na dešťovou vodu
Prodejní místo
Kambodžská pěstitelka
Místní kurník...
12
Fotogalerie

Češi pomáhají kambodžským venkovanům podnikat a bojovat s klimatickými změnami

Jednou z kambodžských provincií, která je nejvýrazněji zasažená přírodními katastrofami, klimatickými změnami a chudobou, je Kampong Speu. Většina jejích obyvatel žijících ve velmi odlehlých oblastech má navíc omezený přístup ke vzdělání, postrádá zemědělské dovednosti i vazby na trh a má nízké příjmy. Česká rozvojová agentura zde proto podporuje dvouletý projekt, jehož hlavními cíli jsou zvýšení socioekonomického statusu zapojených domácností se zvláštním důrazem na ženy a osoby s postižením a zvýšení odolnosti komunit vůči klimatickým změnám a katastrofám.

Trojstranný projekt realizovaný za českou stranu Diakonií ČCE byl spuštěn v loňském roce. Vedle technické podpory projekt poskytuje také podporu materiální, např. při budování  komunitní infrastruktury a zavlažovacích systémů. Projekt předpokládá, že chudé partnerské domácnosti, a osoby se zdravotním postižením zvýší svůj socioekonomický status, stejně jako se zvýší odolnost komunity vůči negativním dopadům přírodních katastrof.

„Ke zranitelnosti vesnického obyvatelstva v kambodžské provincii Kampong Speu přispívá několik faktorů. Obyvatelé často naráží na nedostatečné pracovní příležitosti. Tato situace je o to horší pro ženy a osoby se zdravotním postižením. To s sebou často s nedostatečnými finančními znalostmi přináší zadluženost a také nelegální migraci do Thajska, kde jsou vyšší průměrné zisky. Zranitelnost vesnického obyvatelstva dále zvyšují klimatické změny a přírodní katastrofy. Náš projekt si klade za cíl řešit tuto situaci komplexně v daných projektových lokalitách a přímo z něj bude těžit téměř 8 000 obyvatel a nepřímo dalších 31 728 osob (z toho 12 691 žen), které žijí v cílových projektových lokalitách,“ říká Stanislav Flekač z Diakonie ČCE.

Zakládání podnikatelských skupin a zemědělských družstev

Jedním z prvních kroků projektu bylo založení malých podnikatelských skupin a proškolení členů domácností ve finančním managementu. Všem začínajícím podnikatelským skupinám je poskytována technická a materiální podpora, aby mohli jejich členové úspěšně podnikat. Celkem se počítá se založením 37 podnikatelských skupin. Těmto skupinám je také zajišťován přístup na trh. V projektových lokalitách na úrovni komun bude vybudováno malé tržiště, kde budou moci členové podnikatelských skupin, kooperativ i ostatní obyvatelé nabízet své produkty k prodeji. Prostředníkem mezi drobnými farmáři a širším trhem jsou pak zapojená zemědělská družstva. Několik úspěšných propojení se již podařilo realizovat v rámci dlouhodobé smlouvy s kooperativou a velkoobchodníky z Phnom Penhu.

Dojde také k zvýšení počtu hektarů půdy, které jsou obdělávané v souladu s praktikami odolnými vůči změnám klimatu, a k navýšení efektivity využívání vody. „Drobní farmáři už začali používat zemědělské techniky představené pracovníky Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity (kapkové zavlažovací systémy, stínění, využití rýžové slámy při pěstování hub atd.). O technologii je zájem i mezi farmáři, kteří ještě systém nepoužívají a rádi by rozšířili zemědělské techniky na větší plochu obdělávaných polí. Místní zemědělské družstvo, které tvoří přes 200 členů, si jako potenciální oblasti ve svém podnikatelském plánu stanovilo např. obchodování s hnojivy, neloupanou rýží, zemědělským materiálem, osivy, zavlažovacím systémem či zastíněním,“ přibližuje průběh projektu Stanislav Flekač.

Nedílnou součástí projektu je také školení o plodinách a technologiích odolných vůči změnám klimatu. Na jeho základě a zaškolení v nových technologiích byly vybudovány jednoduché kapkové závlahy, založeny chovy kuřat a rozjelo se i pěstování zeleniny a hub. V rámci projektu už byl také vybudován rezervoár na sběr dešťové vody v podobě rybníka, který slouží k zavlažování zemědělské půdy. Téměř tisícovka domácností bude mít pole odolné vůči klimatickým změnám a potřebné dovednosti a znalosti nutné k efektivnímu využívání dešťové vody. Na konci projektu by mělo fungovat 40 staveb odolných vůči změnám klimatu a katastrofám a 64 zavlažovacích či vodních staveb. Necelá tisícovka domácností pak obdrží udržitelný zdroj energie.

Podnikání také v tradiční khmérské hudbě

„Pozitivním dopadem projektu je zvýšení příjmu drobných farmářů, kteří aplikovali inovativní zemědělské technologie, které jim byly představeny. Již v loňském roce zaznamenali tito farmáři vyšší produkci zeleniny, která jim pomohla ke zvýšení příjmu rodiny. Díky tomu se o technologii začali zajímat i jejich sousedé, kteří plánují systém rovněž instalovat. Projekt je velmi rozsáhlý a zaměřený na širokou cílovou skupinu. Už teď se ale začínají postupně projevovat jeho pozitivní dopady,“ říká Lucie Chudá z Ministerstva zahraničních věcí ČR, která se v letošním roce účastnila monitoringu projektu.

„Je však třeba poznamenat, že kambodžské úřady varovaly před neobvykle teplým a dlouhým obdobím sucha v letošním roce, které může mít dopad na zemědělskou produkci. To jistě prověří spolehlivost představených zemědělských technologií, stejně jako plány komunit a škol na připravenost vůči změnám klimatu,“ dodává Lucie Chudá. Také z tohoto důvodu je součástí projektu i zvyšování povědomí o snižování rizika katastrof ve školách. S žáky se pracuje v duchu změny chování, probírá se s nimi problematika klimatické změny a drobných opatření, která mohou žáci podpořit, jako je např. šetření vodou, pěstování zeleniny a zakládání zahrádek.

V rámci projektu se realizuje také podpora 15 skupin, které nabízí produkty nesouvisející se zemědělstvím. Jednou z nich je hudební skupina sdružující hudebně nadané mladé lidi. Skupina se momentálně zacvičuje pod dohledem zkušeného hudebníka a zpěváka v tradiční khmérské hudbě. Podnikatelským záměrem této skupiny je velmi žádaná hudební produkce při tradičních khmérských oslavách, jako jsou svatby, pohřby nebo různé svátky. Tato skupina či spíše hudební kapela byla podpořena zkušenými hudebníky, kteří vyučují členy kapely a půjčují jim hudební nástroje, na které hrají.