Zdroj: CARE Česká republika z.s.

2
Fotogalerie

Pitná voda není samozřejmostí. Kde ji teď zoufale potřebují?

Lidé na severu Iráku si v posledních dekádách vytrpěli opravdu hodně. Prošli si několika ozbrojenými konflikty a brutálním působením struktury tzv. Islámského státu. A po osvobození z jeho područí se jich navíc dotýká i sucho způsobené změnou klimatu. CARE se nyní snaží obyvatelům pomoci navrátit podmínky ke zdravému životu a důstojnému fungování.

Okres Al Hamdaniya v provincii Ninive na severu Iráku se potýká s dlouhodobými následky krize způsobené působením tzv. Islámského státu v této oblasti. To mimo jiné znamená i zanedbaný stav vodárenské infrastruktury. Klíčovým problémem byl špatný stav místní čističky vody.

Spolu se suchem, které se v oblasti v poslední době zhoršuje, mají lidé vážný problém s přístupem k čisté vodě. Dodávky vody mají problematickou kvantitu i kvalitu. A to má negativní dopady na hygienické podmínky místních a jejich zdraví. V neposlední řadě to má také vliv na dlouhodobou prosperitu regionu.

CARE Česká republika z.s.

Česká kancelář mezinárodní humanitární organizace CARE s místními kolegy a s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky a svých dalších dárců pracuje na posílení infrastruktury a bezpečného provozu vodárenského systému. Vedle toho se zaměřuje i na přímou distribuci hygienických prostředků potřebným a na zlepšení znalostí a dovedností v oblasti hygieny mezi místními lidmi.

Bez opravy čističky vody to nepůjde

Projekt má několik dílčích cílů. Jednak přímo zajistit trvalý a férový přístup k nezávadné pitné vodě pro lidi postižené předchozím konfliktem s tzv. Islámským státem, a to z řad starousedlíků i nově příchozích obyvatel v okrese Al Hamdaniya. Prakticky vzato byla klíčovým krokem oprava čističky vody a návazných vodovodních struktur.

Druhým cílem je zvýšení kapacity týmu místního Ředitelství pro vodu (DOW) pro bezpečný provoz a řízení vodohospodářské infrastruktury, tak aby obyvatelé oblasti měli spolehlivý přístup k pitné vodě. Dvanáct zaměstnanců vodárenského podniku se tak školí v oblasti bezpečnosti vody. Účastníci školení – osm mužů a čtyři ženy – pak sami identifikovali další rizika ve fungování systému a navrhli řešení k jejich odstranění.

Menstruační pomůcky nejsou dostupné všem ženám

Projekt pracuje i na zlepšení znalostí a praktik správné hygieny mezi lidmi postiženými předchozími konflikty. A to prostřednictvím osvěty a distribuce hygienických balíčků. Celkem 7 000 žen, dívek, mužů a chlapců absolvuje informační setkání na podporu hygieny, kde se dozví aktuální trendy v této oblasti.

Distribuováno je i 700 hygienických balíčků celkem ve třech vesnicích v této oblasti. Balíčky obsahují mýdlo, šampon, prací a čisticí prostředky a menstruační vložky. Jde o věci, které u nás považujeme za samozřejmé, pro lidi v této oblasti jsou ale mnohem hůře dostupné.

Manahil, čtyřicetiletá farmářka a matka pěti dětí z vesnice Al-Abbás, je za tuto pomoc vděčná: „Chci poděkovat CARE za hygienický balíček. Je to poprvé, kdy se mi dostává takovéto podpory od neziskové organizace. Nemohla bych si tyto hygienické potřeby jinak dovolit – co vydělám, nám vystačí jinak stěží na potraviny, léky pro mé děti a podobné výdaje.“

CARE Česká republika z.s.

Projekt CARE s podporou MZV ČR trvá do konce tohoto roku, CARE ovšem v této oblasti pracuje systematicky už několik let. A plánuje tu každopádně pracovat i nadále, aby lidem v Iráku vrátila naději na lepší život.

CARE Česká republika z.s.