Zřícenina hradu Pravda

Zřícenina hradu Pravda Zdroj: Profimedia.cz

Zřícenina hradu Pravda
Zřícenina hradu Pravda
Zřícenina hradu Pravda
Zřícenina hradu Pravda
Zřícenina hradu Pravda
6
Fotogalerie

Býval to vrcholný projev fortifikačního umění poloviny 15. století. Dnes jsou z hradu Pravda jen trosky

V kraji mezi Louny a Rakovníkem, na hranicích dávného přemyslovského území, příliš hradů nenajdeme. Zříceniny Pravdy ovšem dodnes působí mohutně…

Provází je také spousta nejasností. Jméno by mohlo souviset s husity. Hrad však nejspíše vznikl už v první polovině 13. století. Podle romantické pověsti jej založil chudý zeman, který unesl dceru bohatého muže, s níž tady pak společně žil.

Původní název neznáme, neboť první prokazatelné zprávy jsou až z roku 1523. Pro legendárního znalce českých hradů Augusta Sedláčka je jméno důkazem domácího původu hradu. Připomíná tři bratry, kteří sídlili na hradech Pravda, Žbán (dnešní nedaleký Džbán, poslední místo na přemyslovském území) a již neexistující Selmici nedaleko Zbrašína.

Hrad ovšem žádný velký luxus neposkytoval, a tak tady v roce 1593 už nikdo nebydlel. Když sem vystoupáme lesem, spatříme nápadný mohutný val, který chránil hlavně předhradí. Zachovala se přední stěna hradu. Obranu zajišťovali především dělostřelci. Z prostorného trojhranného nádvoří je vidět do okolních lesů a stěží lze uvěřit, že pohoříčko nedosahuje ani pěti stovek metrů nadmořské výšky…