Klášterní areál Ostrov

Klášterní areál Ostrov Zdroj: Profimedia.cz

Palác princů
Zámecká zahrada
Pavilon v zámecké zahradě
Vstupní křídlo tzv. Lauenburského zámku z Jáchymovské ulice
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Trojice kaplí a klášter tvoří unikátní Posvátný okrsek v Ostrově

Na málokterém českém městě se půlstoletí komunismu podepsalo tolik jako na západočeském Ostrově. Většinu jeho současné plochy tvoří sídliště vybudovaná pro pracovníky nedalekých uranových dolů v Jáchymově a fabriky Škoda Ostrov. V západním cípu Ostrova se nicméně dochovalo i pěkné malé historické jádro města s rozlehlým zámeckým parkem a hned několika architektonickými skvosty. V současné epidemiologické situaci bohužel asi není úplně dobrý nápad podnikat výlet do Karlovarského kraje. Až ale nastane vhodnější doba, návštěva Ostrova vás určitě nezklame.

Město, známé rovněž pod názvem Ostrov nad Ohří, ačkoli reálně teče tato řeka v poměrně značné vzdálenosti (ve skutečnosti město leží nad říčkou Bystřicí), je pozoruhodným výletním cílem. Za prohlídku stojí i jeho nová část v čele s Mírovým náměstím a jeho dominantou, monumentálním Domem kultury vybudovaným ve stylu socialistického realismu v padesátých letech.

V místní části Vykmanov pak najdete takzvanou Rudou věž smrti, která se předloni stala součástí Světového dědictví UNESCO, a to v rámci zápisu Hornický region Krušnohoří. Budova v 50. letech sloužila jako třídírna uranové rudy ve zdejším komunistickém pracovním táboře.

Za tradičnějšími turistickými atrakcemi ale zamiřte do historického jádra města. Jeho střed tvoří Staré náměstí s pěknou budovou Staré radnice. Ze severozápadního cípu náměstí pak lze projít na malý plácek u kostela svatého archanděla Michaela a Panny Marie Věrné.

Zámecký areál

Ostrovský zámek je poměrně rozsáhlý komplex budov v jižní části starého města. Jeho základem je dvoupatrová čtyřkřídlá stavba s krásnou, červeno-bílou fasádou. V interiérech sídlí městský úřad a muzeum. Expozice je zaměřená na hornictví, mincovnictví a šlechtický rod Šliků. Za pozoruhodný exponát, který by si žádný z návštěvníků neměl nechat ujít, platí především šlikovská stříbrná kazeta – pokladnice osázená 44 stříbrnými mincemi.

Rozlehlý zámecký park se táhne v podstatě kolem celé západní části starého města. Zahrada vznikla po roce 1625 a bývala opravdovým skvostem. Největšího rozkvětu dosáhla mezi lety 1690–1715, kdy panství vlastnil Ludvík Vilém, markrabě bádenský. Ostrovská barokní zahrada tehdy představovala jednu z prvních realizací Le Nôtrovy francouzské zahradní školy na našem území. Od konce osmnáctého století se nicméně zahrada postupně přeměňovala v krajinářský park.

V areálu zámeckého parku dnes stojí dvě pěkně opravené stavby. Jednou z nich je Palác princů, honosná budova původem z konce 17. století, v níž dnes sídlí městská knihovna. Druhou dominantou je pak barokní Letohrádek, využívaný jako umělecká galerie.

Klášterní areál

Klášterní komplex, přezdívaný také jako Posvátný okrsek, se nachází v severozápadní části historického jádra Ostrova, sousedí se zámeckým parkem. Střed areálu tvoří někdejší Piaristická kolej s kostelem Zvěstování Panny Marie. Stavba vznikla v druhé polovině sedmnáctého století.

Nejstarší stavbou celého okrsku je ale Pohřební kaple svaté Anny, jejíž základní kámen byl položen roku 1644. Patří tak k nejstarší raně barokním centrálním stavbám u nás.

Kapli svatého Floriána nechala zbudovat markraběnka Františka Sibylla Augusta jako poděkování za to, že požár ostrovského zámku v roce 1691 se jako zázrakem nerozšířil i na okolní městské domy. Svatý Florián je pokládán za ochránce před ohněm.

Za nejkrásnější stavbu areálu je pokládána kaple Panny Marie Einsiedelnské. Jedná se o repliku kaple ve švýcarském Einsiedelnu, kde v roce 1708 začal mluvit dosud němý syn markraběnky Františky Sibylly. Šlechtična chtěla novou stavbou vyjádřit svou vděčnost. Kaple má bohatě zdobené průčelí a mohutné přístupové schodiště. Stavební vývoj klášterního komplexu byl touto kaplí v roce 1710 dokončen.

Celý klášterní areál byl rekonstruován v letech 2001–2007. Předtím byl jeho stav žalostný. Od padesátých let totiž v areálu sídlila armáda, která jej dokázala v podstatě zlikvidovat.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.