Kaple plná kacířů - zámek Choltice

Kaple plná kacířů - zámek Choltice Zdroj: Profimedia.cz

Kaple plná kacířů. Navštivte barokní sakrální unikát, který nemá na světě obdoby

Půvabný zámek v Cholticích, patnáct kilometrů od Pardubic, si teprve hledá své místo na slunci v přehlídce českých skvostů. Najdete tu rovnou osm největších kacířů a energii dobijete v rozlehlém parku.

Aristokracie dávala na zámcích přednost honosnému bydlení a kaple zřizovala jen prosté či malé. Tady v Cholticích je to ale naopak. Osmiboká kaple (sloužící i jako farní kostel) byla navíc zasvěcena v Česku neznámému tyrolskému světci Romediovi z Thaur, od něhož pokolení Thunů odvozuje svůj vznik. Uctívání svatého Romedia bylo vázáno výlučně na jeho vlast, a Choltice jsou tak ojedinělým případem, kdy se jeho kult přenesl daleko od domova. V církevní stavbě navíc čeká bizarní překvapení.

Osm mužů hříchu

Stavbu kaple započal roku 1683 pravděpodobně Ital Rossi de Lucca. Hlavní vchod zvolil z nádvoří a vnitřek nechal vyzdobit nadýchanými, „šlehačkovými“ štuky Pietra Paola Vaga di Como. Ovšem opravdovou kuriozitu tvoří zobrazení osmi nejzatvrzelejších kacířů na rozích vchodů a obdélníkových oken. Šimona Mága, Aria, Manese, Nestoria, Jeronýma Pražského a Jana Husa doplňují i představitelé reformace Martin Luther a Jan Kalvín.

Celá galerie heretiků je o to zajímavější, že podle dobových církevních předpisů měli být dotyční odsouzení k prokletí a k zapomnění. Tady však najdeme jejich zvěčnění. Jsou ovšem spoutaní, na rukou nebo na nohou mají řetězy a pod nimi leží emblémy s hanlivými znaky. Alegorické výjevy drastického charakteru (pálení salamandra, škvaření netopýra nad svíčkou, tygr, jemuž jazyk užírají červi, drak sražený bleskem z nebes, rozpolcená ropucha) měly katolíky varovat před heretickými myšlenkami.

Přední čeští znalci baroka, doktoři Zdeněk Wirth a Václav Vilém Štech, označili choltickou kapli za jednu z nejhezčích raně barokních staveb u nás. Navíc se jedná o raritu. Boží příbytek s kacíři je ve světě naprosto ojedinělý a mohl by se stát magnetem pro zahraniční turisty. Je tedy s podivem, že státní organizace nejeví o zachování unikátní výzdoby nikterak zájem.
V choltickém zámku fungovala také jedna z nejstarších barokních lékáren u nás. V rámci prohlídkové trasy tak poznáte jedinečný interiér i práci apatykáře.

Thunovské sídlo

Coby tvrz stojící na malém poloostrově existovaly Choltice již ve středověku. V 16. století koupili panství Gersdorffové z Gersdorffu, ale kvůli účasti na stavovském povstání o majetek přišli. Zámek koupila šlechta z jižního Tyrolska – Thunové. Romedius Konstantin Thun nechal poničený renesanční zámek koncem 17. století upravit do barokní podoby. Nadšení stavitelé a mecenáši umění drželi své sídlo až do druhé světové války, kdy zde žil hrabě Leopold Thun s rodinou.

Ta byla hlavně kvůli hraběnce Ireně přezdívané „říšská matka“ velmi proněmecky orientovaná. Leopold Thun však prý její postoje nezastával a za heydrichiády pomáhal zatčeným choltickým občanům. Zámek byl po válce na základě Benešových dekretů zkonfiskován československým státem, od kterého jej obec koupila v roce 1946 za 210 000 korun.

Poklad plný kyslíku

Anglický park za zámkem přechází v téměř sedmdesátihektarovou oboru s kaskádou rybníků a nabije vás energií. Prastaré duby (s obvodem kmene až osm metrů), lípy, javory, platany a habry přinášejí důkaz o více než čtyřsetleté existenci obory, jež byla v roce 1992 vyhlášena přírodní rezervací.

Areál s 26 druhy jehličnatých a 70 druhy listnatých stromů se také dostal mezi evropsky významné lokality sítě Natura 2000 (chprání nejvzácnější a nejohroženější přírodní stanoviště, druhy živočichů a rostlin na území Evropské unie). Neunikl ani pozornosti filmařů, kteří zde pořídili několik scén pro Strakonického dudáka, snímek ze zlatého fondu české kinematografie.


Aristokratická veselka

Potomci posledních majitelů Choltic Thun-Hohensteinové využívají občas zámecké restaurace k rodinným oslavám. V červnu roku 2002 se zde ženil i Jacopo Thun-Hohenstein. V zámecké kapli sv. Romedia jej oddával se studentkou medicíny Elisou Daparetti královéhradecký biskup Karel Otčenášek. Na svatbu zavítali i zástupci mnoha evropských šlechtických rodů.


Za rozhledem

Čtyři kilometry od Choltic (pěšky, na kole či na koloběžce) leží Horní Raškovice. Vesnice proslula v 17. století těžbou kamene v křemencových lomech. Z odolné horniny pak vznikaly mlýnské kameny, údajně nejlepší v celém Českém království. V těsném sousedství pozůstalých lomů na vás čeká ještě jedno překvapení – téměř 14metrová rozhledna Barborka s výhledem na Kunětickou horu, vrcholky Krkonoš, Orlických a Železných hor.


Choltické pivní slavnosti

Každý rok v červenci se na nádvoří zámku sejde galerie až patnácti pivovarů. Milovníci zlatého nápoje tak mají šanci ochutnat více než čtyřicet druhů piv: od nefiltrovaných ležáků přes kvasnicová piva až po moky s ovocnými či medovými příchutěmi.