Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské Zdroj: Profimedia.cz

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
3
Fotogalerie

Ve svahu na Makové hoře sice odpočíval sám ďábel, na jejím vrcholu ale stojí skvostný barokní kostel

Pokud máte rádi církevní stavby umístěné na kopcích s nádherným výhledem do kraje, neměli byste minout poutní místo na Makové hoře v jižní části středních Čech. Takřka coby kamenem dohodil od hráze Orlické vodní nádrže, zde stojí kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské, jemuž se po právu říká barokní perla středního Povltaví.

Výchozím bodem pro výlet na Makovou horu je obec Smolotely, které leží asi dvanáct kilometrů jihovýchodně od okresního města Příbram. Odtud do obce jezdí autobus linky D43, ovšem pouze ve všedních dnech. Jednodušší tak bude vydat se na výlet vlastním vozidlem.

Naučná stezka okolím Smolotel

Z návsi ve Smolotelech, kde mj. stojí i malý barokní zámeček (bohužel ve značně zanedbaném stavu), se vydáte po červené turistické značce, respektive po trase místní naučné stezky. Ta vede okolím obce a jedna z jejích zastávek je právě i na Makové hoře. Stezka měří přibližně sedm kilometrů a má sedm zastávek. Celou ji nicméně absolvovat nemusíte, k poutnímu kostelu se dostanete zhruba po kilometru chůze. A zajímavější místo už na zbytku trasy není.

Cestou k vrcholu byste nicméně neměli přehlédnout nenápadnou studánku. Ta kdysi pro poutní místo sloužívala jako zdroj vody. S vědrem pro ni chodíval oslík, tahal ji nahoru a pak s prázdným vědrem zamířil opět dolů. Říkalo se mu „čtyřnohý vodovod“ a celou cestu prý zvládal sám (jen ta vědra mu tedy musel někdo naplnit).

Po celém svahu Makové hory mimochodem najdete rozmístěny žulové balvany, přičemž alespoň jednomu z nich byste měli věnovat pozornost. Nachází se v bezprostřední blízkosti zmíněné studánky a nese název Ďáblovo lože. Jedná se o podlouhlý balvan tvarovaný tak, jako kdyby jej namodelovala ležící lidská postava. Anebo lépe řečeno – postava čertovská. Jestli je Ďáblovo lože pohodlné, můžete vyzkoušet sami. Bát se nemusíte, pro ochranu před pekelnými silami lidé do kamene kdysi vyryli kříž.

Konečně u cíle

Úchvatnému baroknímu kostelu na vrcholu Makové hory se také přezdívá perla středního Povltaví. Až zhlédnete jeho nádherně zdobené průčelí, jistě uznáte, že přezdívka není nijak nadsazená.

Kostel nechal v letech 1719 až 1722 postavit Jan Felix Chanovský, projektu se ujal italský stavitel Carlo Antonio Canevalle. Rok na to jej vysvětil biskup Jan Rudolf Špork. Poutní areál ovšem nikdy nebyl dokončen. Podle původních plánů měla být kolem kostela dobudována ještě obvodová zeď s ambity. Jan Felix nicméně zemřel dřív, než se tak stalo, a stavbu neměl kdo financovat.

Během první světové války kostel přišel o zvony a dále pak chátral v průběhu většiny dvacátého století. Po sametové revoluci byl objekt postupně rekonstruován a obnovila se i poutní tradice.

Z vnitřní výzdoby kostela stojí za zmínku stropní malba Žehnající Kristus, najdete ji na klenbě presbytáře. Zhotovil ji malíř Josef Bosáček, bratr zdejšího kněze Vincence. Josef zde po bratrově smrti žil jako poustevník, a to až do roku 1934, kdy sám zemřel. Další zajímavostí v interiéru je kopie milostné sošky Panny Marie Škapulířské, jejíž originál sem v roce 1723 přinesli karmelitáni.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.