Zřícenina hradu Valdek

Zřícenina hradu Valdek Zdroj: Profimedia.cz

Zřícenina hradu Valdek
Zřícenina hradu Valdek
Zřícenina hradu Valdek
4
Fotogalerie

Za tajemnou černou paní na zříceninu hradu Valdek v Brdech

Pandemie koronaviru nás drtí už více než rok a zejména zimní lockdown nutí cestovatele a výletníky hledat další a další nepříliš známé výletní cíle, kde je něco málo k vidění i tehdy, když je všechno zavřené. To je třeba případ zříceniny hradu Valdek v severní části brdské chráněné krajinné oblasti. V nejbližších dnech a týdnech si ji mohou užít – vzhledem k aktuálnímu minimálnímu rozvolnění omezení pohybu – pouze obyvatelé okresu Beroun, ale snad se brzy dostane i na ostatní.

Hned na úvod se sluší upozornit, že je hradní zřícenina v havarijním stavu, a vstup přímo do jejího areálu je proto zakázán. Zdivo hradu se drolí a vypadávají z něj kameny, což by mohlo návštěvníkům přivodit vážný úraz. Zákaz tedy doporučujeme respektovat a dál než ke vstupní bráně, u níž je informace o zákazu vstupu vyvěšena, radíme se nepouštět.

Valdek má nicméně tu výhodu, že samotný areál je poměrně malý a lze ho obejít kolem dokola, takže si o podobě hradu můžete udělat poměrně vypovídající obrázek i při pohledu z vnějšku, aniž byste museli vstupovat mezi nebezpečné zdivo. Platí to zvlášť nyní na konci zimy a začátku jara, kdy se okolní vegetace teprve probouzí a výhledy na dochované zbytky hradu se tak neztrácejí ve všudypřítomné zeleni. Ze skalky na jihozápadním cípu hradního ostrohu se pak otevírají krásné pohledy na okolní kopcovitou krajinu brdského pohoří.

Kudy na Valdek

Hrad Valdek rozhodně nepatří mezi památkové objekty, které jsou jednoduše dostupné veřejnou dopravou. Leží v jednom z odlehlejších koutů středních Čech, v místě, kde ještě donedávna cvičili vojáci, a které proto vůbec nebylo přístupné. To se sice změnilo v roce 2015, ale davy se sem stejně moc nehrnou.

Pokud jste ochotní jít za hradem pěšky jen několik málo kilometrů, budete se muset do docházkové vzdálenosti dopravit vlastním autem. To zaparkujte v obci Chaloupky, nejlépe konkrétně na parkovišti v místní části Neřežín, a dál se vydejte po žluté turistické značce. Čeká vás zhruba jen dvoukilometrové mírné stoupání.

Turisté odkázaní na veřejnou dopravu musí počítat s delší procházkou. Z větších sídel v okolí, kam jezdí pravidelné četné vlakové či autobusové spoje, tedy z Hořovic anebo z Jinců, to až ke hradu dělá přibližně deset, respektive sedm kilometrů.

Z historie hradu

Hrad byl postaven rodem Buziců ve třináctém století, nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1263. Na začátku 15. století hrad po jistou dobu vlastnil král Václav IV. Ten jej dal do zástavy Janu z Lestkova, po jehož smrti se vlastníci často střídali a stavba chátrala. Jako o zcela pustém se o Valdeku hovoří od roku 1623.

Jako mnoho jiných starých hradů, i o Valdeku kolují různé pověsti. Ta nejznámější se týká panny Lídy, která kdysi na hradě žila. Znala léčivou sílu bylin a ochotně pomáhala všem, kteří se na ni obrátili. Proto se znelíbila augustiniánským mnichům z nedalekého kláštera, kterým vadilo, že lidé vyhledávají spíše Lídu než je. Jednoho dne Lídu zabili a její tělo hodili do studánky pod hradem. Od té doby se Lída na hradě zjevuje jako přízrak oděný do černých šatů, takzvaná Valdecká černá paní.

Valdek jako výletní cíl

V devatenáctém století začali na Valdek mířit první turisté, navštívila jej i řada českých obrozenců a umělců. Místo pamatuje například návštěvu Boženy Němcové nebo Karla Hynka Máchy. Turistům pak sloužil i v první polovině dvacátého století, v padesátých letech se ale stal součástí vojenského prostoru Brdy a na dlouhá desetiletí tak byl zapovězený.

To se změnilo teprve nedávno, když byla většina Brd zpřístupněna veřejnosti. O vlastnictví zříceniny nyní stojí obec Chaloupky, která by provedla nejnutnější opravy a umožnila by zříceninu turistům zcela otevřít.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.