Západočeské městečko Úterý

Západočeské městečko Úterý Zdroj: Profimedia.cz

Západočeské městečko Úterý
Západočeské městečko Úterý
Západočeské městečko Úterý
Západočeské městečko Úterý
Tipy na říjnové výlety
6
Fotogalerie

Tip na výlet: Městečko Úterý

Úterý, to není jen druhý den v týdnu, ale také malebné městečko ležící v západních Čechách v Tepelské vrchovině. Žije tu sice pouze necelých pět set obyvatel, ale možná právě pro jeho nenápadnost se tu v klidu seznámíte se zachovanou architekturou místních domků.

Městečko bylo pravděpodobně založeno jako německá osada v 11. století, přesné datum však není známo. Zajímavá je pověst, jež se o jeho vzniku vypráví a která souvisí se znakem města, na němž je zobrazen havran se zlatem v zobáku. Říká se, že jeden z německých horníků bloudil zdejší přírodou a unaven dlouhou cestou usnul. Zdálo se mu o nalezišti zlata, a když se probudil, spatřil havrana, který svíral v zobáku zlatý prsten. Havran posléze prsten upustil a na daném místě byla založena osada Úterý. Jestli se však na tomto území dá najít zlato, nebylo nikdy potvrzeno ani vyloučeno.

První doložená zmínka o obci existuje z roku 1233. Poblíž se nacházela stará obchodní cesta vedoucí z Německa přes Cheb až do Prahy, která měla odbočku vedoucí právě přes Úterý. V té době se však obec jmenovala Neumarkt. Tržním dnem v osadě bylo pravděpodobně úterý, od něhož nejspíš dostala pozdější jméno. Jednou se tu na cestách zastavil i král Přemysl Otakar II., který Úterý povýšil na městys a přilákal tím více horníků, kteří se zasloužili o další rozvoj města. Během času Úterý poměrně vzkvétalo, i když pohromy v podobě povodní, požáru nebo válek se mu také bohužel nevyhnuly.

Přejděme však do nedávné historie: druhá světová válka se na složení obyvatelstva výrazně podepsala. Po jejím skončení byla, jako v dalších místech v pohraničí, většina zdejších německých obyvatel odsunuta a v obci mnoho lidí nezůstalo. Později se sem sice nastěhovali Češi z vnitrozemí a také reemigranti z ukrajinské Volyně, přesto však mnoho domů zůstalo prázdných a postupně chátralo. Během chalupářské vlny, která začala v 60. letech, sem opět začalo jezdit víc návštěvníků. Nový rozvoj Úterý nastal po sametové revoluci.

Divoká příroda i historické budovy

Dnes je Úterý pro zasvěcené vyhledávaným turistickým cílem. Zaujme vás tu několik cenných historických budov, dominantou obce je bezpochyby barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele stojící na vyvýšeném pahorku. Prohlédněte si tu také Malé náměstí s tradičními měšťanskými domy s hrázděnými patry či renesanční radnici. V obci se roku 1779 narodil Kašpar Prokop Reitenberger, pozdější tepelský opat a zakladatel nedalekých Mariánských Lázní. Z obce můžete vyrazit na procházku korytem Úterského potoka, která je ideální na víkendový únik od civilizace. Oblast se také stala dějištěm několika českých filmů. Točil se tu například seriál Zdivočelá země nebo Zvony z rákosu.

Video placeholde
Tipy na říjnové výlety • Videohub