Křtiny - zámek

Křtiny - zámek Zdroj: Profimedia.cz

Křtiny - kostel Jména Panny Marie
Křtiny - kostel Jména Panny Marie
Křtiny - kostel Jména Panny Marie
Jeskyně Výpustek
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Křtiny v Moravském krasu

Velká část katolických poutních míst v Česku je zasvěcena Panně Marii. Jeden z významných mariánských poutních cílů najdeme v městysu Křtiny v Moravském krasu. Poutníky sem láká kostel Jména Panny Marie, majestátní příklad osobitého stylu barokní gotiky z hlavy architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Křtiny můžeme považovat za vstupní bránu do srdce Moravského krasu – hned na okraji najdeme jeskyni Výpustek a ani k dalším známým lákadlům v oblasti to není daleko.

Cesta do Křtin

Do Křtin je to z Brna zhruba čtrnáct kilometrů severovýchodním směrem. Je tak možné se do nich z Brna vypravit i pěšky, například po cestě S. K. Neumanna, která začíná na rozcestí Brno-Obřany. První kilometry cesty vedou podél Svitavy a provedou vás Bílovicemi nad Svitavou a Babicemi nad Svitavou. Cestou mineme například zbytky zříceniny hradu Obřany, několik zajímavých skalních útvarů a také arboretum Řícmanice, které je však přístupné jen po předchozí domluvě. Kilometr před Křtinami je možné uhnout k uskupení jeskyní kolem jeskyně Výpustek, ve které mimo přírodních krás najdeme také bývalé velitelské armádní stanoviště československé armády.

Cesta nás kolem zámeckého parku přivede právě až k dominantě Křtin, kterou je poutní kostel Jména Panny Marie. První kostel stál ve Křtinách už ve 13. století a poutníky lákal gotickou skulpturou Madony. V následujících staletích stály ve Křtinách kostely dva – český románský a německý gotický. Nákladné opravy v prvních letech 18. století vedly opata Huga Bartliciuse k rozhodnutí o výstavbě nového poutního místa. K projektu byl přizván český architekt italského původu Jan Blažej Santini-Aichel. Santini měl už tou dobou za sebou mnoho projektů v Praze či přestavbu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory.

Zasvěceno Panně Marii

Stavba nového chrámu začala v roce 1718 budováním kaple svaté Anny, do které byla po dokončení přenesena křtinská Madona z poutního kostela, který byl následně zbořen. Na jeho místě započala v roce 1728 barokní novostavba. Santini byl tou dobou už pět let po smrti a jeho unikátní a osobitý styl tak doznal mnohých změn – přibyla osová věž v průčelí a Santiniho štuková výzdoba byla taktéž pozměněna. Jeho rukopis však i tak zůstává výrazný. Stavba byla dokončena v roce 1750, v následujících dvou desetiletích probíhalo nákladné zdobení a kostel byl vysvěcen v roce 1771.

Dnešní areál tak sestává z hlavního kostela Jména Panny Marie a ambitového nádvoří s kaplí svaté Anny na východní straně. Tuto kapli měla na západní straně zrcadlit kaple svatého Josefa, k její výstavbě ale nikdy nedošlo. Kostel stojí na půdorysu řeckého kříže a důležitou roli v něm hrají vepsané pentagony symbolizující pět ran Kristových. Stavba je v celkovém vyzření barokní s několika gotickými prvky.

Na chrám přímo navazuje křtinský zámek, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic. Dnes zámek náleží Mendelově univerzitě v Brně v rámci Školního lesního podniku Masarykův les. Univerzita zámek využívá k různým akcím a nachází se v něm hotel a restaurace. Součástí Masarykova lesa je také arboretum severně od Křtin, které se rozprostírá kolem silnice vedoucí k Punkevním jeskyním. Další variantou pokračování výletu je pak napojení se na Cyrilometodějskou stezku, která západním směrem vede k jeskyni Býčí skála.

Spoustu dalších tipů na neotřelé výlety nabízí náš speciál ČESKO KŘÍŽEM KRÁŽEM.