Pohled na klášter přes Opatský rybník

Pohled na klášter přes Opatský rybník Zdroj: Vlach Pavel, CC BY-SA 4.0

Želivský klášter
Nádvoří kláštera s klášterním kostelem a úřednickým domem
Klášterní kostel Narození Panny Marie
Interiér kostela
Opatství
7
Fotogalerie

Přečkal dobu husitů i komunistů. V Želivském klášteře se ozývají modlitby již více než 880 let

Premonstrátský klášter v obci Želiv patří mezi národní kulturní památky České republiky. Tato významná dominanta obce stojí na ostrohu nad soutokem Želivky a Trnávky 10 km západně od Humpolce v kraji Vysočina.

Klášter založil roku 1139 kníže Soběslav I. pro benediktiny, které o deset let později vystřídali premonstráti, sídlící tu dodnes. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie, dnes trojlodní chrám ve stylu barokní gotiky se dvěma věžemi v průčelí. Tento původně románský kostel z poloviny 12. století i klášter byly po mnoha přestavbách a dostavbě konventu a následně po velkém požáru v roce 1712 přestavěny do současné podoby slavným barokním stavitelem Janem Blažejem Santinim v letech 1713–1720. Klášter se nepodařilo zničit ani husitům, kteří jej v letech 1420 a 1424 dobyli a pobořili, ani komunistům, kteří jej v roce 1950 zrušili a zřídili zde v letech 1950–1954 internační tábor pro kněze a řeholníky a v letech 1957–1992 psychiatrickou léčebnu. Klášter, který byl v roce 1991 opět předán premonstrátům, je v sezoně přístupný veřejnosti. Nabízí možnosti ubytování i stravování a v provozu je i obnovený klášterní pivovar.