Vávrova skála

Vávrova skála Zdroj: Profimedia.cz

Vávrova skála
Žďárské vrchy
Žďárské vrchy, Pohledecká skála
Žďárské vrchy, Malínské skály
Žďárské vrchy, Devět skal
7
Fotogalerie

Skalní útvar zvaný Vávrova skála připomíná obří balvan pohozený do panenské přírody Žďárských vrchů

Nedaleko silnice z Nového Města na Moravě do Jimramova, asi 1,5 km nad obcí Pohledec, se nachází pozoruhodný skalní útvar zvaný Vávrova skála.

V roce 1983 byl prohlášen za přírodní památku „Na skále“ v rámci CHKO Žďárské vrchy. Tento izolovaný skalní blok, ležící v nadmořské výšce 730 metrů, připomíná obrovský, téměř kulatý balvan, jakoby volně vhozený do otevřené krajiny. Jeho rozměry 12,5 x 18 m při výšce 10,5 m jsou úctyhodné. Vznikl v průběhu starších čtvrtohor následkem mrazového zvětrávání, jež odhalilo tvrdší a odolnější horninu - ortorulu.

Skálu obklopují travní porosty s roztroušenými dřevinami, které bývaly využívány jako pastvina. Jejich pestrou bylinnou vegetaci tvoří kromě vřesu obecného a dnes již vzácného kociánku dvoudomého další druhy obvyklé na kyselých půdách. Z ptáků můžeme v okolí netradičního skalního útvaru spatřit stále vzácnějšího bramborníčka hnědého, ťuhýka obecného nebo lovící poštolku obecnou.