Bazilika Panny Marie Bolestné je největší kostel v Polsku. Stavba má pět lodí a přilehlá zvonice měří 141,5 metrů. Bazilika byla postavena mezi lety 1994 a 2004 na místě, kde se v 19. století měla zjevit Panna Marie. V kostele se také nachází největší soubor varhan v Polsku.

Bazilika Panny Marie Bolestné je největší kostel v Polsku. Stavba má pět lodí a přilehlá zvonice měří 141,5 metrů. Bazilika byla postavena mezi lety 1994 a 2004 na místě, kde se v 19. století měla zjevit Panna Marie. V kostele se také nachází největší soubor varhan v Polsku. Zdroj: Profimedia

Kostelní věž velechrámu v Ulmu měří 161,5 metru, což z ní dělá nejvyšší věž v Evropě. Stavba začala v roce 1377, ale byla přerušena v 16. století. Po jejím dokončení v roce 1890 se na jedno desetiletí jednalo o nejvyšší stavbu na světě. Roku 1901 jí předčila radnice v americké Filadelfii
Katedrála Notre-Dame v Rouen je nádherným příkladem normanské architektury. Jednalo se o velmi významnou stavbu  na přelomu 12. a 13. století sloužila jako pohřebiště normanských vévodů. Podle normanského zvyku byla nejvyšší věž postavena na křížení hlavní a příčné lodi. Po zásahu bleskem a následné opravě měřila věž nad křížením 151 metrů. Na krátký okamžik mezi lety 1876 a 1880 se tedy jednalo o nejvyšší budovu světa. Za pozornost stojí i široké průčelí, které zdobí bohatá plastická výzdoba.
Dóm sv. Štěpána ve Vídni má zvonici vysokou 136,5 metrů. Oproti předchozím kostelům má však jinou přednost. Jeho věž byla dokončena už v roce 1433, a to jí rozhodně dodává na majestátnosti. Za obdiv stojí i kostel jako celek. Během dějin byl základní románský kostel rozšiřován a díky tomu můžeme dnes sledovat jeho stavební vývoj.
Chrám sv. Olafa v Tallinnu je zasvěcen norskému králi Olafu II., který silně podporoval christianizaci své země. První písemná zmínka pochází z roku 1267. Kostel po zásahu bleskem několikrát vyhořel a byl přestavěn. Od roku 1549 do roku 1625 se podle dostupných zdrojů pravděpodobně jednalo o nejvyšší budovu světa. Jeho věž měří 125 metrů.
Kostel sv. Petra v Rize byl postaven v románském a gotickém stylu. Jeho dominanta, 123 vysoká věž však byla postavena v barokním slohu. Kostel byl za 2. světové války těžce poškozen. Moderní oprava ho uvedla do původního stavu, ale také přidala několik doplňků, jako je například výtah, který bychom v kostele asi nečekali.
9
Fotogalerie

Majestátní výtvory historie: 10 nejvyšších kostelních věží Evropy. Víte, která měří nejvíc?

Evropa se může pyšnit řadou křesťanských památek. Nádherné chrámy se stavěly a stále staví po celém kontinentu. Neodmyslitelnou částí kostela je vysoká věž nebo zvonice. Ta se mnohdy může stát předmětem rivality mezi městy, ale vždy budí majestátní dojem. 

 

Nejvyšší kostelní věž se nachází v Německu. Nutno podotknout, že v tomto ohledu by v Evropě hledalo konkurenta velmi obtížně. Z první desítky je pět nejvyšších kostelních věží právě v Německu. Aby byl náš seznam rozmanitější vybrali jsme z každé země pouze jednu věž nebo zvonici. Díky tomu jsou v našem seznamu kostely z Francie, Švédska nebo Ruska.