Lesní školky vznikají v jižní Zambii díky organizaci CARE

Lesní školky vznikají v jižní Zambii díky organizaci CARE Zdroj: Benoit Wyn, CARE Česká republika

Jak se v Zambii bojuje proti klimatickým změnám?

Změny klimatu mění životy lidí po celém světě. V jižní provincii Zambie už můžeme hovořit o krizi. Kvůli suchu není možné hospodařit na zdejší půdě tak jako doposud. Lesy vyschly, nedaří se pěstovat tradiční plodiny jako dříve. Lidé si neví rady, jak v drobném zemědělství pokračovat, aby je uživilo. Jak si rozdělit v nových podmínkách práci v rodině. Jak zaplatit dětem školy. Jak přežít.

Pomoc v kritické situaci tu proto od roku 2020 nabízí humanitární a rozvojová organizace CARE Česká republika, s podporou České rozvojové agentury. Ve svém projektu učí místní obyvatele, jak co nejlépe klimatické změně vzdorovat. Hledá a nabízí možnosti udržitelného zdroje obživy. Například pěstování odolných plodin a vysazování vhodných stromů. CARE také ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, která poskytuje technickou podporu, pořádá pro zdejší farmáře školení. V červnu místo navštívil projektový manažer CARE ČR Benoît Wyn, který si během cesty promluvil s účastnicemi projektu.

Jakým problémům jste čelila před zahájením projektu?

Nevěděli jsme, jak sázet stromy a jaké druhy jsou vhodné. Projekt nás naučil, jak na to, a že je prospěšné vysazovat některé konkrétní druhy stromů. Ty zvyšují kvalitu a úrodnost půdy pro pěstování plodin nebo domácí zahradničení. Neuvědomovali jsme si, jak velký je význam stromů pro snížení dopadů klimatických změn. Stromy hrají důležitou roli v koloběhu vody nebo v ochraně proti větru. Zkrátka si uvědomujeme, že stromy se už nemají kácet.

Jednou z největších výzev byla špatná úrodnost půdy. Neměla jsem znalosti o tom, jak úrodnost zvýšit. Dozvěděla jsem se, jaké různé druhy plodin mohou pomoci. Další výzvou pro mě bylo, abych si s penězi získanými prodejem plodin a zeleniny na trhu vytvořila podnikatelský plán. I když jsem vydělávala nějaké peníze, nevěděla jsem, co s nimi mám dělat, a jak je co nejlépe využít ke zlepšení situace mých dcer a mě samotné.

Pozorujete ve svém každodenním životu nějaké změny od začátku projektu?

Projekt nám představil koncept spořicích spolků. Teď se dělíme o vydělané peníze, spoříme všichni společně jako skupina. S větší částkou peněz jsme si mohli koupit hospodářská zvířata, kozy nebo kuřata, a také peníze použít pro potřeby domácnosti. Například tři z mých čtyř dcer nyní chodí do školy a doufám, že tam budou chodit, dokud budu naživu. Zkrátka nám už nikdy nechybí peníze na pokrytí toho, co nejvíce potřebujeme.

Rozdíly vidím nejen ve svém každodenním životě, ale i v chování komunity. Pozitivně ovlivněni jsou i ostatní zemědělci. Začali s vlastními víceúčelovými plantážemi a zajímají se o praktické rady, které jim CARE předala, protože vidí první výsledky. Projekt jemu i komunitě přinesl lepší znalosti o tom, jak hospodařit a zvýšit své živobytí, a to jim zůstane i po skončení projektu. Proto jsme velmi vděční, samozřejmě za materiální podporu jako je osivo a sazenice, ale také za technickou podporu.

Já osobně chci zmínit hlavně stromky na zlepšení půdy, které jsem mohla vysadit. Pomohlo mi také školení a semínka zeleniny, která jsem dostala pro domácí zahradničení.

Změnil projekt vaše vnímání rovnosti žen a mužů?

Začali jsme se bavit o rolích v našich domácnostech a komunitách. Konkrétně o tom, jak si rozdělit povinnosti. Tyto otázky už nejsou tabu. Nyní muži dělají i práce, které dříve vykonávaly výhradně ženy, nebo naopak.

Například ženy se nově starají o dobytek, což jim bylo dříve zapovězeno. Muži zase chodí pro vodu, zatímco dříve to dělaly pouze ženy.

CARE Česká republika z.s.