Městský stát Ugarit nalezený v Sýrii

Městský stát Ugarit nalezený v Sýrii Zdroj: Profimedia.cz

Fragment s ugaritským klínovým písmem
Městský stát Ugarit nalezený v Sýrii
Hliněná destička s ugaritským klínovým písmem
Městský stát Ugarit nalezený v Sýrii
Nález v vykopávek
6
Fotogalerie

Před 90 lety byla na východě Sýrie objevena první abeceda světa

Na břehu Středozemního moře, blízko syrského letoviska Latákie, leží malá vesnička Rás Šamra. Dříve se však toto místo jmenovalo Ugarit a bylo hlavní částí stejnojmenného království. Ruiny upadlé královské osady ležely pohřbeny pod zemí až do 20. let minulého století.

Přestože nejstarší nálezy jsou již ze 6. tisíciletí př. n. l., nejslavnější vykopávky pocházejí z pozdní doby bronzové, tedy ze 14. století př. n. l., kdy ugaritská společnost byla nejvíce rozvinutá. Z této doby také pochází nejdůležitější nález, který vlastně ovlivnil další pokolení (nejen) „západní“ civilizace. Jedná se o malou destičku, ne větší než ukazováček, na které je vyobrazena nejstarší abeceda světa (do té doby se ve starém Orientu používalo především egyptských hieroglyfů či klínového písma z Mezopotámie - tyto znaky však byly založeny buď na celých slovech, nebo na slabikách).

Na destičce, která byla objevena roku 1929, je zachyceno 30 klínových znaků zastupujících jednotlivá písmena ugaritské abecedy. Ugaritský jazyk byl v království nejrozšířenější, ale např. babylonský jazyk byl hojně využíván v diplomacii nebo právních sporech.