Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank.

Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank. Zdroj: Profimedia.cz

Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank.
Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank.
Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank.
Dobře zachované kamenné chrámy pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank.
5
Fotogalerie

Chlouba Arménie: Kamenné svatostánky u jezera Sevan stojí již 12 století

K nejatraktivnějším turistickým cílům v Arménii patří dvojice kamenných kostelů u severního konce jezera Sevan, jejichž obrázek nechybí v žádné propagační brožuře.

Dobře zachované kamenné chrámy, kterými se Arménie chlubí, pocházejí z 9. století, mají typický křížový půdorys a jsou zbytkem kláštera Sevanavank, k němuž patřila i zhroucená kopulová síň a zničená kaple Apoštolů. Jeden je zasvěcen sv. Janu a druhý Bohorodičce. Za chloubu země jsou považovány nejen kvůli své historické hodnotě, ale i poloze u jednoho z největších vysokohorských jezer světa.

Původně stály oba tyto středověké svatostánky na malém ostrově, ale v důsledku kolísání hladiny jezera v 50. letech minulého století, kdy došlo k umělým zásahům do místního ekosystému při budování hydroelektrárny, se stavby ocitly na břehu, a tak jsou snadno přístupné.

Nejvhodnější dobou k návštěvě tohoto místa jsou církevní svátky, kdy se u starobylých svatyní konají bohoslužby spojené s mnoha zvláštními rituály, jejichž původ spadá do dávných pohanských dob.