Takzvaná Kevinova kuchyně je malý, jednolodní kostelík.

Takzvaná Kevinova kuchyně je malý, jednolodní kostelík. Zdroj: Profimedia.cz

Válcová věž sloužila mnichům jako zvonice i pozorovatelna, pro uchovávání vzácných předmětů a rukopisů a také jako útočiště v dobách ohrožení.
Kolem ruin kláštera se rozkládá starý hřbitov se vzácnými náhrobky.
Svatý Kevin bývá zobrazován s kosem v dlani.
Ruiny pozoruhodného klášterního areálu byly odedávna cílem poutníků a jejich příliv neustal ani dnes.
Ruiny pozoruhodného klášterního areálu byly odedávna cílem poutníků a jejich příliv neustal ani dnes.
15
Fotogalerie

Svatý Kevin: Populární irský světec, který svou obdivovatelku svrhl z útesu

Svatý Kevin je po Patrikovi v Irsku nejoblíbenější světec. Byl urozený, vzdělaný, ušlechtilý a miloval zvířata. Proč bývá tento světec zobrazován s kosem v dlani a jak dopadly ženy, které po něm toužily?

V hrabství Wicklow, jen asi padesát kilometrů od Dublinu, se mezi dvěma jezery rozkládají ruiny pozoruhodného klášterního areálu. Odedávna byly cílem poutníků a jejich příliv neustal ani dnes. Příběh svatého Kevina je tu totiž stále živý.

U jezera Upper Lake najdeme trosky románského kostela Reefert Church, jehož název vznikl zkomolením irského jména Righ Fearta – Pohřební pahorek králů. Prý sem byla přenesena posvěcená zem z Říma, aby nebožtíci měli jen to nejlepší – bývalo zde totiž jedno ze čtyř nejvýznamnějších pohřebišť v Irsku. Blízko je odtud vodopád Poulanass Waterfall a u něj pozůstatky Kevinovy mnišské cely (St. Kevin’s Cell). Je to nenápadná plošinka ohraničená kameny, vyhlížející jako jakási obyvatelná kamenná mohyla, do níž se odříkavý světec uchyloval při svých meditacích. A proč je svatý Kevin zobrazován s malým ptáčetem? Do jeho dlaně prý usedla kosice – a jelikož byl přítelem zvířat, zůstal v klidu tak dlouho, dokud nesnesla vejce, z něhož se vylíhlo holátko.

Ovšem s ženami už svatý muž tolik trpělivosti neměl! Podle další pověsti ho totiž pronásledovala rozvášněná dívka, před jejímiž milostnými úklady si nikde nebyl jistý. Nechtěla mu dát pokoj, a tak ji nejdřív sešlehal kopřivami, a když to nepomohlo, svrhl ji do jezera, kde se utopila... Na skalnatém jižním břehu jezera je i takzvané Lože svatého Kevina (St. Kevin’s Bed) – nebezpečný převis, kde světec údajně také pobýval (a prý právě odtud shodil do jezera nebohou svůdnici). Z bezpečnostních důvodů je tato lokalita pro turisty nepřístupná a pěšky nedosažitelný je i nedaleký Teampull-na-Skelling – starší svatyně, přilepená na skalní římse.

Kříž plnící přání

Dvojitá vstupní brána, jediná zachovalá svého druhu v celém Irsku, vede do hlavní části klášterního areálu u jezera Lower Lake. Typickou dominantu tu tvoří štíhlá válcová věž (Round Tower). Sahá do výšky třiatřiceti metrů a ohromuje nejen svou úctyhodnou výškou, ale i podobou. Mnichům sloužila jako zvonice i pozorovatelna, pro uchovávání vzácných předmětů a rukopisů a v neposlední řadě jako útočiště v dobách ohrožení. Zvýšený vchod byl přístupný jedině po žebříku, jenž se v případě nutnosti vtahoval dovnitř.

Dřevěné podlahy rozdělovaly interiér na patra, opět propojená přenosnými žebříky. Špičatý vrcholek (zničený) byl zrekonstruován v sedmdesátých letech 20. století do původní podoby z kamenů objevených uvnitř. Věž stojí uprostřed hřbitova se starobylými náhrobky a typickými irskými kříži; jsou tu však i mladší hroby.

Druhou největší stavbou ústřední části bývala katedrála svatého Petra a Pavla, budovaná od 10. do 12. století, z níž ovšem zůstaly jen rozlehlé ruiny. Dnes je zajímavější asi takzvaná Kevinova kuchyně (St. Kevin’s Kitchen). Není to vlastně žádná „mnišská vývařovna“, ale malebný jednolodní kostelík se strmou střechou a pitoreskní věžičkou. Ta natolik připomínala kuchyňský komín, až vznikla tato přezdívka. Zachoval se i Priest’s House (Dům kněží), pohřební hrobka pro řeholníky (prý ukrývá i nenalezené ostatky svatého Kevina!) a starobylý kostelík St. Mary’s Church. Určitě nepřehlédněte prostý, asi 2,5 metru vysoký Kevinův kříž, vytesaný z jednoho kusu žuly. Někteří návštěvníci se k němu doslova vrhají a pažemi objímají spodní „tělo“. Místní pověra totiž říká, že když vzadu pevně spojí prsty, vyplní se jim každé přání!

Labyrint z kruhů

V blízkém návštěvním centru uchovávají originální kámen s rytinou labyrintu. Byl objeven v roce 1908 nedaleko odtud a jmenuje se Holywood Stone (byl totiž nalezen v Holy Wood, tedy Svatém lese). Svatý Kevin tam prý kdysi přikázal stromům, aby se před ním rozestoupily – a ony ho opravdu poslechly! Tajemný žulový balvan odborníci pokládají za kultovní pravěkou stélu nebo středověký symbol duchovní pouti. Dalším pozoruhodným exponátem je dvoumetrový, krásně zdobený žulový tržní kříž (Market Cross) z 12. století, s reliéfem ukřižovaného Krista, ornamenty a postavou biskupa (snad samotného sv. Kevina).

Novodobým zeleným labyrintem ze sedmi kruhů (vytvořeným zde roku 2005) se pak ještě můžete projít venku, na travnaté louce. Láká k malé meditativní procházce, která asi nejlépe završí prohlídku tohoto okouzlujícího posvátného místa, jež kdysi tolik zaujalo i zbožného Kevina.


Sedmkrát do Glendalough = jednou do Říma

Původní irské pojmenování Gleann Dá Loch doslova znamená Údolí dvou jezer. Klášterní areál tu byl vybudován mezi dvěma vodními plochami již v 6. století. Za jeho zakladatele je pokládán svatý Kevin (zemřel v roce 618 a po svatém Patrikovi je to druhý nejoblíbenější irský světec), který se v odlehlé lokalitě rád oddával zbožným meditacím. Klášter několikrát vydrancovali Vikingové (a v roce 1398 i Angličané), pokaždé však byl obnoven. Definitivní zkázu přineslo až rušení klášterů za anglického krále Jindřicha VIII. v 16. století. Dnešní trosky klášterů pocházejí z 8. až 12. století.

Do vyhlášeného křesťanského střediska, zasvěceného i vzdělávání a umělecké činnosti (iluminování rukopisů), po staletí přicházeli poutníci – a nejen z Irska! Dokonce se říkalo, že sedm zbožných cest do Glendalough se vyrovná jedné do Říma. Kdo obejme Kevinův kříž, vysoký asi dva a půl metru, tomu se prý splní každé přání.

Snímky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii: