očátky poutního místa na Křížové hoře jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži.

očátky poutního místa na Křížové hoře jsou spojeny s pověstmi o zázračném kříži. Zdroj: Shutterstock

Zimní procházka křížovou cestou má jedinečnou atmosféru.
Celý areál Křížové hory je památkově chráněn již od roku 1964.
Sochu Ecce Homo najdete v lese, lehce stranou od Křížové cesty
Energie tohoto místa promlouvá i k nevěřícím.
5
Fotogalerie

Tip na výlet: Křížovou cestou na Křížovou horu z Jiřetína pod Jedlovou

Patří mezi nejznámější poutní místa u nás, a přesto o ní mnozí nemají ani potuchy. Na Křížové hoře tyčící se nad obcí Jiřetín pod Jedlovou, se prý dějí zázraky dodnes. Cesta na nejvyšší vrchol Lužických hor přitom vede právě tudy. Křížová cesta bývá prvním turistickým výšlapem z Jiřetína směrem na Jedlovou horu.

Na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor směrem od Jiřetína pod Jedlovou se zvedají tři pozoruhodné vrcholy. Křížová hora je nejnižším z nich. Přesto byste ji rozhodně neměli vynechat. Kromě toho, že se tu nachází pozdně barokní křížová cesta, která začíná na úpatí a vrcholí na temeni hory, působí prý toto místo na mnoho lidí zvláštní léčivou energií. Zimní procházka touto tajemnou krajinou je opravdu nezapomenutelná.

Celý areál Křížové hory je památkově chráněn již od roku 1964.Celý areál Křížové hory je památkově chráněn již od roku 1964.|Shutterstock

Legenda Dontova

Místnílegenda se váže k rodině Dontově, která v Jiřetíně pod Jedlovou žila v 17. století. Měli sedm synů, a protože právě probíhala protireformace, byli chlapci nuceni buď odejít ze země, nebo přestoupit na katolickou víru. Rozhodli se odejít. Ale jelikož se první noc všem zdál sen, kde se jim zjevil Spasitel a naváděl je, ať se vrátí, vyslali nejmladšího zpátky, aby se obrátil na katolickou víru a staral se o otcův statek.

Zázračné uzdravení

Jelikož byl nejmladší syn nemocný na nohy a jeho nemoc se stále zhoršovala, rozhodl se jednoho dne, že na rodinném pozemku postaví dřevěný kříž a pomodlí se k němu. Následovalo zázračné uzdravení. Od té doby sem začalo přicházet mnoho trpících, kteří také dokládali četné zázraky.

Místní farář Gottfried Liessner nechal proto v 18. Století na vrchu postavit kapli s křížovou cestou, kterou tvoří jedenáct rokokových zastavení.

Sochu Ecce Homo najdete v lese, lehce stranou od Křížové cestySochu Ecce Homo najdete v lese, lehce stranou od Křížové cesty|Shutterstock

Sochy spících apoštolů

Na začátku křížové cesty si můžete prohlédnout sochy spících apoštoů. Za nimi se v Getsemanské zahradě modlí Ježíš k andělovi. Součástí areálu je také socha „Ecce homo“, která znázorňuje sedícího Ježíše s trnovou korunou. Jedenáct výklenkových kaplí pak představuje jedenáct zastavení na Ježíšově poslední cestě.

Vzhůru na Jedlovou a Tolštejn

Na vrcholu křížové cesty stojí kaple sv. Kříže a pavilonek se sochou panny Marie, která je zároveň patronkou celého kraje. Po zelené turistické trase odtud můžete pokračovat dál na Jedlovou horu, nebo k hradu Tolštejnu. To už je ale zase úplně jiná procházka a docela jiný příběh.