Zámek Dobříš byl inspirován francouzským stylem doby Ludvíka XIV.

Zámek Dobříš byl inspirován francouzským stylem doby Ludvíka XIV. Zdroj: Zamekdobris.cz

Anglický a francouzský dobříšský park je vzácnou ukázkou rokokové zahradní architektury.
Květinové ornamenty a stříhané ploty navozují atmosféru vídeňského Schönbrunu.
Na severní stěně Oranžérie si můžete prohlédnout obnovenou iluzivní malbu s architektonickými výjevy. Jedná se o největší venkovní výmalbu ve střední Evropě.
Z bývalých technických místností byla vytvořena expozice Vody a Tajuplného lesa.
Nachází se tu také stálá výstava o legendárním Krtečkovi Zdeňka Milera.
6
Fotogalerie

Tip na výlet: Rozkvetlý francouzský park a Oranžérie plná výstav na zámku Dobříš

Rokokovou památku z 18. století, francouzský park s překrásnými buxusy, fontánami, majestátními sousošími a květinovou výsadbou a také unikátní Oranžérii, která je největší středoevropskou stavbou s iluzorními malbami na fasádě. To vše najdete v areálu zámku Dobříš, který se v minulosti zapsal do povědomí veřejnosti jako Domov spisovatelů.

Pokud žijete v Praze nebo ve Středočeském kraji, bude pro vás zámek Dobříš ideálním místem pro celodenní výlet. Návštěvníci ze vzdálenějších koutů země nejspíš ocení možnost ubytování přímo na zámku. Celý areál totiž prošel rozsáhlou rekonstrukcí a kromě zámku si zvláště teď, na jaře, vychutnáte krásy obnoveného francouzského parku a přilehlé Oranžérie.

Zámek s pohnutou minulostí

Současná podoba zámku pochází z let 1745 až 1765, kdy jej Jindřich Pavel Mansfeld nechal přestavět v rokokovém stylu. Šlechtický rod Colloredo-Mansfeldů vlastnil zámek až do druhé světové války, kdy ho roku 1942 vyvlastnili nacisté. Poté sloužil jako sídlo říšského protektora, po válce si jej přivlastnil československý stát a teprve roku 1998 byl spolu se zámeckými parky navrácen do soukromého vlastnictví potomků majitelů.

Francouzská zahrada a Oranžérie

Dvouhektarová francouzská zahrada zámku je zajímavě kaskádově rozvržená. Důvodem pěti teras bylo její umístění přímo nad sklepy parku. Areál zahrady navazuje na jižní zámecké křídlo, jehož halou panstvo do zahrady vcházelo. Jakousi protiváhu zámecké budově pak tvoří severní stěna Oranžérie, kde došlo k obnovení její iluzivní malby, která je v současné době největší venkovní výmalbou ve střední Evropě. Původně byla vybudována v polovině 17. století pro přezimování křehkých rostlin, ale i dnes je využívána k přezimování palem, oleandrů a vavřínů, které jsou přes léto umístěné na nádvoří. Na jejím severním průčelí vynikají v nikách restaurované sochy z antické mytologie.

Výstavy ve skleníku

V bývalé Oranžérii je v současné chvíli návštěvníkům k dispozici hned několik zajímavých výstav. Ať už je to expozice věnovaná sochaři Platzerovi, galerie Zdeňka a Emilie Milerových, nebo interaktivní naučná výstava o koloběhu vody. Za zmínku stojí i přehlídka Zámeckého zahradnictví, která přibližuje historii pěstování cizokrajných rostlin a pomerančovníků v Evropě.

Procházka do Borotic

Anglický park se rozkládá na ploše 65 hektarů na východním a západním břehu Huťského rybníka, jímž protéká Chotobušský potok. Jihozápadním směrem se park táhne až k silnici do Borotic a jihovýchodně se jím dá projít přes Čertův most až do vsi Stará Huť. Terén je značně svažitý, porostlý převážně domácím stromovým porostem, obohaceným o cizokrajné dřeviny. V parku byly vybudovány vyhlídky a v duchu romantické architektury i tři umělé jeskyně. Do anglického parku se dnes dostanete vchodem, ke kterému vede lipová alej souběžně se západní stěnou, ohraničující francouzskou zahradu. Po pravé straně od vchodu do parku najdete budovu bývalého zámeckého divadla.

Dobříš pro děti

V sobotu 3. června se přímo na nádvoří zámku bude od 9 do 17 hodin konat Dětský den. Organizátoři slibují ukázky tradičních řemesel, výstavu dobových panenek nebo tvořivé dílny.