Přehledně: Pravidla cestování a návratu ze zahraničí podle semaforu. Kde je Česko riziková země?

Cestování do zahraničí omezují opatření kvůli koronaviru. Pravidla pro návrat ze zahraničí určuje tzv. covid semafor ministerstva zahraničí. Cestování na Slovensko, do Německa, Rakouska a dalších zemí podléhá naopak pravidlům dané země. Které státy omezují Čechům cestování kvůli COVID-19 a kam můžeme cestovat bez omezení? Přinášíme přehled pravidel cestování nejen podle covid semaforu. Aktualizováno 28. prosince.

Česká republika rozvolnila opatření proti koronaviru. A mírnější podmínky platí i v rámci cestování, především při návratu do České republiky. 

Od 9. dubna ministerstvo zdravotnictví zrušilo všechna ochranná opatření, která byla nutná pro vstup do Česka. Doposud toto zrušení platilo jen pro příjezd ze zemí Evrospké unie. 

Do České republiky je tedy možné přicestovat bez jakéhokoliv omezení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje.

Při cestě do zahraničí ale je potřeba sledovat jednotlivá opatření a podmínky vstupu v jednotlivých zemích. Abychom vám to zjednodušili, přinášíme vám přehled podmínek vstupu do některých zemí.

Cestování na Slovensko 

 • Při vstupu na Slovensko není potřeba registrace v systému ehranica ani předložení bezinfekčnosti.
 • Neočkované osoby mohou vstoupit na Slovensko bez povinnosti nastoupit domácí izolaci nebo podstoupit test. Byla zrušena také povinnost nošení respirátoru v interiérech, ve veřejné dopravě a na hromadných akcích. Platí povinnost nošení respirátorů ve zdravotnických zařízeních.

Cestování do Rakouska

 • Cestující ze všech států světa nemusí prokazovat při vstupu do Rakouska bezinfekčnost.
 • Dokazovat bezinfekčnost již není nutné ani v rámci služeb. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Cestování do Německa

 • Cestující do Německa nemusí předkládat doklad o bezinfekčnosti.

 • Povinnost nošení respirátorů (FFP2) platí obecně v Německu už jen ve veřejné dopravě, nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských zařízeních. Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí

Cestování do Polska

 • Osoby přijíždějící do Polska ať už pozemní, leteckou či mořskou cestou nemusí předložit negativní test, očkovací certifikát a neplatí už ani karanténní opatření. Dané rozvolnění se týká jak překračování vnitřních, tak i vnějších hranic.

Cestování do Chorvatska

 • Cestující z ČR nebo z jiných členských států EU nemusí při vstupu do Chorvatska předkládat doklad o bezinfekčnosti.
 • Platí zde povinnost nošení roušek nebo respirátorů ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních.

Cestování do Španělska

 • Cestující ze zemí EU či zemí schengenského prostoru do Španělska nemusí předkládat jak příjezdový formulář, tak certifikát o očkování, absolvování testu či o prodělání covid-19.

Cestování do dalších zemí

Belgie

 • Cestující do Belgie nemají povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu do země. Povinnost prokázat bezinfekčnost se vztahuje pouze na osoby přijíždějící z tzv. velmi rizikových oblastí, nicméně v současné době žádný ze států do této kategorie nepatří.
 • Platí povinnost pro osoby od 12 let nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Bulharsko

 • Osoby přijíždějící z České republiky nemusí při vstupu do Bulharska předkládat žádný z dříve požadovaných certifikátů.

Dánsko

 • Cestující z ČR mohou vstoupit na území Dánska bez omezení.
 • Pro vstup do Grónska byla také zrušena všechna omezení.

Finsko

 • Cestující z ČR nemusí při vstupu do Finska předkládat doklad o bezinfekčnosti. Na hranicích byly zrušeny všechny zdravotní kontroly.

Francie

 • Osoby přijíždějící do Francie nemusí předkládat žádný EU certifikát o očkování, uzdravení nebo test na Covid 19.

Itálie

 • Cestující do Itálie nemusí při vstupu do země vyplnit PLF formulář ani předložit EU Certifikát o očkování, testování nebo prodělání koronaviru.
 • Nemocných v zemi přibývá, i proto obyvatelé začínají nosit roušky dobrovolně v uzavřených prostorách, například při nákupech či v dopravě.

Irsko

 • Cestující do Irska se nemusí prokazovat jakoukoliv dokumentací v souvislosti s covid-19, tj. nepředkládá se doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test, rovněž se ruší povinnost vyplňovat příjezdový formulář.

Kypr

 • Cestující na Kypr se nemusí prokazovat jakoukoliv dokumentací v souvislosti s covid-19, tj. nepředkládá se doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test.
 • Platí povinnost nosit roušku v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a pečovatelských domech, lékárnách a veřejné dopravě.

Lucembursko

 • Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup pozemní i leteckou dopravou bez omezení (za dodržení hygienických předpisů). Týká se i států Andorra, Monaco, San Marino a Vatikán, dále zemí asociovaných k Schengenu - Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
 • Občanům ostatních zemí (nerezidentů v EU) je v současné době zakázán vstup na území Lucemburska, s výjimkou zemí uvedených zde

Maďarsko

 • Osoby mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost.
 • Všichni jsou povinni v Maďarsku, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky v sociálních a zdravotních zařízeních. 

Nizozemsko

 • Osoby přijíždějící do Nizozemska nemusí předkládat při vstupu do Nizozemska certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu.

Portugalsko

 • Osoby přijíždějící do Portugalska nemusí předkládat při vstupu do země certifikát EU COVID o očkování nebo o prodělaném onemocnění či potvrzující negativní výsledek testu.
 • Pokud letíte na Madeiru a na Azorské ostrovy, při vstupu na území byla zrušena také povinnost předkládání certifikátů při příletu.

Rumunsko

 • Cestující přijíždějící do Rumunska nemusí prokazovat bezinfekčnost, ani vyplňovat příjezdový formulář.

Řecko

 • S platností od 1. května 2022 už není povinnost při vstupu do Řecka předkládat doklad o bezinfekčnosti, stejně tak pro pobytu. Stejně tak není nutné vyplňovat Příjezdový formulář.
 • Povinné zůstávají v Řecku respirátory třídy FFP2/KN95/N95 v prostředcích městské hromadné dopravy, kam je nástup bez respirátoru/dvojité roušky zakázán, v taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve zdravotnických zařízeních všech typů a v lékárnách. Porušení je pokutováno částkou 300 eur.

Švédsko

 • Osoby cestující do Švédska z ČR se nemusí na švédských hranicích prokazovat žádnými covidovými certifikáty ani negativními testy na covid-19.

Švýcarsko 

 • Osoby přijíždějící do Švýcarska a Lichtenštejnska nemusí předkládat výsledky žádných testů na COVID-19, platný certifikát o očkování nebo prodělání nemoci ani vyplňovat příjezdový formulář.

Velká Británie

 • Při příjezdu do Velké Británie není potřeba předkládat žádný COVID test, není potřeba vyplňovat vstupní formulář a není potřeba žádná samoizolace po vstupu na území Anglie.

Spojené státy americké

 • Do USA mohou cestovat jen osoby, které jsou naočkované vakcínami schválenými WHO a americkou lékovou agenturou FDA, tj. všemi vakcínami, kterými se očkuje v ČR.

 • Byl zrušena povinnost předkládat negativní test na covid-19, stále je ale doporučovaný nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Doporučení ministerstva

S ohledem na šíření koronaviru, apelují české úřady na občany, aby vyráželi do zahraničí jen v nutných případech a Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo doporučení týkající se chování českých občanů v přímořských oblastech. Čeští občané by měli:

 • vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),
 • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,
 • používat roušku při cestování hromadnou dopravou,
 • dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou
 • pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, je důrazně doporučeno je dodržovat.

Články odjinud