Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Zdraví na cestách

108-000.jpg
CSc. · Prof. MUDr. Jiří Beran, Středa, 2. května 2007
V době, kdy se cestování stalo světovým fenoménem, kdy je běžné překonávat v krátké době mnoho časových pásem, nabývá cestovní medicína na stále větší důležitosti. V dalekých končinách čeká na cestovatele řada zážitků, ale také nebezpečných chorob.

Rozsáhlá přírodní katastrofa způsobená vlnou tsunami koncem roku 2004 ukázala, kolik lidí vyhledává exotické prostředí a jak jsou zranitelní. Každoročně se vracejí stovky až tisíce cestovatelů do své domoviny s infekčním onemocněním. Desítky procent milovníků cizích, pro Evropana nezvyklých pokrmů onemocní cestovatelským průjmem.

Zatímco v roce 1949 cestovalo po světě 26 milionů osob, v roce 2004 to bylo již 750 milionů. Odhaduje se, že za dalších patnáct let se vydá na cesty více než jeden a půl miliardy osob. Cestování se díky moderní letecké dopravě stalo poměrně bezpečnou a levnou záležitostí. Mnoho cestovatelů, kteří navštíví exotické země, ale nepočítá s cizokrajnými onemocněními, jež plynou nejen z rozdílného klimatu, ale i z epidemiolo­gických a společenských odlišností vzdálených krajů. Nesmírně důležitá je příprava na cestování s malými dětmi, ale mezi nejvíce ohrožené skupiny cestovatelů patří i senioři nebo chronicky nemocní lidé. Již zmiňované trendy v cestování a především zájem ze strany turistů vedly asi před 30 lety lékaře k tomu, aby se problematikou cestování a následnými zdravotními problémy začali zabývat. První centra cestovní medicíny vznikla ve Švýcarsku, Kanadě a USA, později se objevila i v jiných, především vyspělých zemích. Přibližně před 25 lety byla založena z iniciativy švýcarského profesora Roberta Steffena Mezinárodní společnost cestovního lékařství (International Society of Travel Medicine, www.istm.org), která se stala jednou z vysoce uznávaných mezinárodních lékařských společností.

Cestovní medicína je dnes na celém světě respektovaným multidisciplinárním lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí vzniklých v souvislosti s cestováním. Každý lékař by měl mít povědomí o základních znalostech tohoto oboru, aby mohl své pacienty na cestu připravit, poskytnout jim rady, informovat je o preventivních opatřeních (například očkování) a případně je vybavit nezbytnými léky s ohledem na destinaci, kam cestovatel směřuje.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články