Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Zapomenuté klenoty Pentapolisu

162-1.jpg
Martin Dorazín, Středa, 8. června 2011
Architektonické stopy antické kultury najdete v celém Středomoří. Jedny z nejzachovalejších komplexů skrývá málo navštěvované pobřeží Libye. Jde o oblasti Tripolisu, tedy Trojměstí, a Pentapolisu - Pětiměstí - na západě této velké severoafrické země, která se nazývala Kyrenaika. Sídelním městem bylo Kyréné.

Cestu po rozsáhlém komplexu pozůstatků antických staveb začínáme nahoře, v někdejším helénském gymnáziu. Nikde tady není pokladna, členitý areál je volně přístupný ze všech stran. Za vstupní branou, kterou tvoří oblouk Marka Aurelia z 2. století n. l., se skrývá kavárna. Sestupuji pomalu do dolního města.

Po pravé straně jsou vidět zbytky sklepení, nad nimiž původně stávaly patricijské domy s nádherným výhledem na celé antické město, chrámy v údolí a modravá hladina moře v dáli na obzoru. Mezi sloupy a základy domů se vine úzkokolejka, kterou používali archeologové k dopravě materiálu. Restaurátorské práce se ale před několika lety zastavily a pak už se nepokračovalo. Muammar Kaddáfí nechtěl, aby se příliš poukazovalo na cokoli z minulosti a neměl zájem ani o to, aby do Libye masově jezdili turisté. Peněz měl dost z ropy.

Vykopávky odhalily bohatý kulturní život starověkých obyvatel Kyrenaiky. Důkazem je několik menších i větších divadel a jeden obrovský přírodní amfiteátr na skále, z něhož se otevírá fascinující výhled na úrodnou přímořskou nížinu a moře. Nedaleko kašny, ze které i v parném dni teče čistá a chladivá voda, stával Apollónův oltář ze 4. století př. n. l. Přímo naproti tomuto obětnímu místu se k nebi vypínají sloupy Apollónova chrámu, největší svatyně v celém dolním městě. Hlavní loď se zachovala prakticky celá i s částí schodiště. Toto místo bylo původně zřejmě chrámovou horou, protože hned v sousedství velkého Apollónova chrámu jsou pozůstatky menších kostelů – jeden z nich Řekové zasvětili Apollónově sestře bohyni Artemidě.

Zachoval se z něj vstupní portál včetně všech prvků ostění. Nad kašnou později Římané vystavěli svůj chrám. Jinak ale většinu původních řeckých staveb zachovali. Ve skalách za ruinami začínají města mrtvých – pohřebiště, která tvoří hroby a hrobky vyhloubené a vytesané ve skále. Je jich tady možná několik tisíc. Město Kyréné mělo svůj přístav Apollonia – leží asi patnáct kilometrů odtud a jeho impozantní zbytky se dochovaly dodnes. To je ovšem opět výlet na celý den.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Reportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články