Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Vzácné rašeliniště

013-000.jpg
ir, Pátek, 1. června 2007
V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v těsné blízkosti obce Radostín se nachází nejrozsáhlejší komplex rašelinišť na Českomoravské vrchovině.

V chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy v těsné blízkosti obce Radostín se nachází nejrozsáhlejší komplex rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Leží na plochém rozvodí, z něhož jsou odváděny vody jednak do rybníka Velké Dářko a do řeky Sázavy a jednak do rybníka Malé Dářko a do řeky Doubravy. Dvě nejcennější části jsou chráněny jako národní přírodní rezervace. NPR Dářko má rozlohu 65 ha a je chráněna již od roku 1933, NPR Radostínské rašeliniště (na snímku) má rozlohu 30,5 ha a je chráněna od roku 1987. Nejcennější část rašeliniště Dářko, zvaná Padrtiny, má úctyhodnou hloubku rašeliny dosahující až 8,6 m. Pokrývá ji lesní porost rašelinného blatkového boru s výskytem vzácné borovice blatky. Na Radostínském rašeliništi byla až do konce první světové války těžena rašelina tzv. borkováním a vytěžené plochy tu dnes přirozenou cestou znovu zarůstají rašelinnými porosty, které místy připomínají tajgu. Vyskytuje se zde celá řada chráněných druhů rostlin severského původu i vzácných živočichů. Naučná stezka umožní blíže poznat masožravou rosnatku okrouhlolistou, suchopýry, klikvu, vlochyni a další.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články