Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Vzácné Čertoryje

016-000.jpg
ir, Středa, 2. května 2007
Přírodní rezervace Čertoryje, vyhlášená v roce 1987, je jednou z dvaapadesáti maloplošných chráněných území CHKO Bílé Karpaty, které jsou od roku 1996 biosférickou rezervací UNESCO.

Přírodní rezervace Čertoryje, vyhlášená v roce 1987, je jednou z dvaapadesáti maloplošných chráněných území CHKO Bílé Karpaty, které jsou od roku 1996 biosférickou rezervací UNESCO. Patří mezi ty největší a také nejkrásnější a nejcennější. Rozsáhlé komplexy květnatých luk na mírných svazích s rozptýlenými solitérními stromy, převážně duby, dávají této krajině parkovitý vzhled. Staré duby trpí houbovými chorobami a usychají. Na svazích dochází místy k erozi a sesuvům a název Čertoryje napovídá, jak si dříve lidé tyto sesuvy vysvětlovali. Vegetaci tvoří druhově velmi bohaté louky s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Rostou tu především naše vzácné orchideje, jako jsou tořiče, vstavače, prstnatce, pětiprstky, kruštíky, střevíčníky a další, spolu s mnoha více i méně vzácnými rostlinami, jejichž celkový počet dosahuje téměř 500 druhů. Pro uchování tohoto bohatého genofondu se provádí každoroční kosení luk. Neméně bohatá je i fauna s pestrým druhovým zastoupením stepních i lesních živočichů. Je mezi nimi řada velmi vzácných druhů pavouků, brouků, motýlů a mnoho jiných druhů bezobratlých i obratlovců.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články