Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Tělo ohni, duše vodě - Spalování zesnulých v Káthmándú

073_Image_0001_stitch.jpg
Autor článku: Vladimir Pomortzeff, Středa, 11. ledna 2012
Autor fotografií: Vladimir Pomortzeff
Celý komplex funguje jako krematorium pod širým nebem. Zemřelí jsou tu spalováni podél břehu řeky na speciálních pohřebních stupních zvaných gháty. Jejich popel spolu se zbytky kostí je nakonec vhozen do řeky Bágmatí. Podle místní tradice je ideální, když je těžce nemocná osoba převezena těsně před smrtí do chrámu Pašupatináth a tam uložena na břehu řeky tak, aby měla paty ponořené ve vodě. Duše člověka totiž v okamžiku smrti opouští tělo právě skrze paty a tímto způsobem se ihned ocitne v posvátné vodě, na cestě do Gangy.

Ženy z některých kast nesmějí být přímo u pohřební hranice a pozorují kremaci příbuzného z druhého břehu řeky, zatímco jiné se účastní posledního rozloučení s příbuzným spolu s muži. Ještě nedávno kasta určovala také pohřební místo, na kterém mělo být spalováno tělo zemřelého. Horní ghát podél řeky sloužil pro spalování členů královské rodiny, následovaly gháty pro vyšší kasty a úplně na okraji chrámového komplexu byly gháty pro kremace chudých. Po zrušení monarchie a vyhlášení republiky byly kasty v Nepálu alespoň formálně zrušeny. Dnes místo kremace určí cena, kterou jsou schopni zaplatit příbuzní zemřelého. Horní gháty přijdou na vyšší částku, takže chudí Nepálci nechávají své příbuzné spalovat na ghátech odpradávna sloužících pro nižší kasty. Vyšší cena znamená zároveň větší množství lepšího dřeva, a tudíž i delší dobu hoření pohřební hranice, což zajišťuje spálení těla beze zbytku.

Znečištění řeky Bágmatí

Posvátná hinduistická řeka Bágmatí patří mezi nejznečištěnější vodní toky v celé Asii. Je relativně čistá jenom v horní části, kousek nad chrámovým komplexem Pašupatináth. Za znečištění mohou mimo jiné četné kremace na jejích březích v Káthmándú i v dalších nepálských městech. Bágmatí protéká údolím Káthmándú, které je nejhustěji osídleným regionem Nepálu.

Hinduistický svátek Bala Čaturdáši

Každý rok, zhruba v polovině listopadu, se v chrámu Pašupatináth koná svátek Bala Čaturdáši neboli Noc uctívání mrtvých. Tisíce Nepálců se sejdou v chrámu a zapalují svíčky jako vzpomínku na své zesnulé příbuzné. Svíce pak musejí udržovat hořící až do úsvitu. Chrámový komplex Pašupatináth tak celou noc září tisíci plamínky.

Děti sbírají ohořelá polena z pohřebních hranic ze dna posvátné řeky Bágmatí. Jejich rodiny je dále použijí jako palivové dřevo.

Zemřelý čeká na kremaci s patami ponořenými do řeky. Právě tak může jeho duše přejít hned do posvátných vod. Nejstarší syn nebo jiný člen rodiny, který zapaluje hranici a vede celý pohřeb, si musí podle hinduistické tradice nechat před kremací oholit hlavu. Nakonec posype tělo nebožtíka uložené na pohřební hranici červenou kurkumou.

Bala Čaturdáši – Noc uctívání mrtvých. V polovině listopadu tu Nepálci zapalují svíčky za své mrtvé a po celou noc střeží jejich plamen.

Je-li rodina dostatečně majetná, může si dovolit větší množství palivového dříví a kremace potom proběhne rychle.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Fotoreportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články