Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Tajemný kámen s vůní kolomazi

18-19.jpg
R. Hortenský, Středa, 20. února 2013
Jen skok od naší hranice, poblíž severního okraje hornorakouského městečka Pregartenu, se vedle turistické cesty údolím říčky Feldaistu, bělá neobvyklý balvan.

Připomíná primitivní výrobu kolomazi, kterou si často přilepšovali obyvatelé chudších krajů. Vstupní surovinu pro její výrobu tvořily borové pařezy prosycené smůlou a dále jinak nezužitkovatelný odpad z domácí porážky hospodářských zvířat. To vše se navršilo na kámen, utěsnilo drny, podpálilo a nechalo doutnat. Horká směs pryskyřice, dehtu i živočišných tuků pak byla právě onou soustavou žlábků svedena do otvoru výpusti, kdy byla umístěna nádoba k jímání kolomazi.

U nás se s jednoduchými kolomaznými kameny můžeme hojně setkat hlavně na Třebíčsku, další připomínku tohoto zaniklého řemesla představuje zrekonstruovaná kolomazná pec v Bolevci u Plzně.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články