Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Svědek událostí

14-000.jpg
mj, Pátek, 29. prosince 2006
K typickým prvkům krajiny Železných hor patří stromy. Nade všechny ční mohutná lípa na návsi v Klokočově - ne však svou výškou, ale věkem, nad nímž se smrtelníkovi tají dech.

K typickým prvkům krajiny Železných hor patří stromy. Nade všechny ční mohutná lípa na návsi v Klokočově – ne však svou výškou, ale věkem, nad nímž se smrtelníkovi tají dech. Její stáří se odhaduje na více než tisíc let, a patří tedy k nejstarším stromům v Čechách. Legenda praví, že lípa byla vysazena za doby knížete Václava a je připomínkou dávného pohraničního pralesa, v němž představovala orientační bod na cestě přes močály. Někdy bývá zvána též Karlova nebo Královská lípa, a to na paměť císaře Karla IV., který roku 1370 přebýval na nedalekém hradě Lichnici. Pod lípou prý na jedné ze svých vyjížděk odpočíval. Strom zdobí působivý nápis na pamětní desce pocházející z třicátých let minulého století: „Tisíc let přeletělo přes moji hlavu, a jsouc nejstarší v království, mohu vyprávěti o svatém Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštích věků…“

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články