Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Sbírka Hlad v Africe

015_Image_0003.jpg
redakce, Úterý, 27. září 2011
Magna Děti v tísni, humanitární organizace, vyhlásila veřejnou sbírku Hlad v Africe jako odpověď na katastrofální situaci ve východní Africe. Touto cestou vyzývá širokou veřejnost o pomoc se snížením následků rozsáhlého hladomoru formou finančních příspěvků. Miliony životů jsou ve vážném ohrožení. Číslo účtu veřejné sbírky: 1211005009/5500 Raiffeisenbank.

Východní Afriku postihlo nejhorší a nejničivější sucho od roku 1950. Extrémní situace – uschlé plodiny a uhynulý dobytek – vedly a stále vedou k masivnímu nárůstu cen potravin. Více než deset milionů lidí čelí v současnosti hladomoru. Nejvíce postižené země jsou Keňa, Etiopie, Somálsko, ale i zbytek regionu. Podvýživa se dostala na hranici extrému, přičemž děti a ženy jsou postiženy nejvíce. „Primárním cílem sbírky je zachránit životy dětí. Poprvé po pětadvaceti letech vyhlásila Organizace spojených národů hladomor. To dokazuje, že situace je opravdu kritická, umírá mnoho lidí, hlavně dětí a jejich matek.

Magna Děti v tísni v současnosti působí i na africkém kontinentu a je schopna reagovat. Od dubna zaznamenáváme nárůst dětí nemocných podvýživou a v našich centrech je léčíme. Z prostředků veřejné sbírky budeme schopni rozšířit kapacitu existujících center a zároveň nám nové peníze umožní vybudovat další centra. Takto dokážeme přijmout více dětí, začít intervenci ve větším a zachránit více životů,“ tvrdí Martin Bandžák, výkonný ředitel Magna Děti v tísni.

Magna má v Keni více než dvacet pracovníků, kteří poskytují zdravotnickou a nutriční pomoc dětem v nouzi. V oblasti Msambweni má tři nutriční centra, kde poskytuje léčbu a stravu podvyživeným dětem. Více informací o organizaci Magna Děti v tísni získáte na www.magnadetivtisni.cz

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články