Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Rotunda svatého Juraja

015-000.jpg
ir, Pondělí, 5. ledna 2009
Starobylé slovenské město Skalica ležící při česko-slovenské hranici nedaleko Hodonína se může pyšnit mnoha historickými památkami. K těm nejstarším patří románská rotunda svatého Juraja z 11.–13. století postavená na návrší nad městem.

V raném středověku tu býval hrádek opevněný valy a příkopy. V jeho blízkosti byla vybudována rotunda, v jejímž okolí se pohřbívalo. Když byla Skalica v roce 1372 povýšena na svobodné královské město s právem vybudovat městské hradby, stala se rotunda součástí městského opevnění. Aby mohla plnit funkci strážní věže, byla v 15. století zvýšena o jedno podlaží. Při barokní přestavbě, datované do roku 1650, byl vyměněn vstupní portál, zbudována kopule s lucernou, podzemní krypta a nová okna. Koncem 17. století byl na svahu za apsidou židovský hřbitov a vedle hradeb židovská modlitebna. V období prusko-rakouských válek sloužila rotunda jako sklad střelného prachu. Koncem druhé světové války ji poškodila bomba. Při opravě byla odstraněna vnější omítka a v roce 1970 byla rotunda vyhlášena národní kulturní památkou.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články