Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Připomínka nejchudších

19.jpg
M. Válková, Středa, 29. května 2013
Na majestátním chrámu Panny Marie Mořské v barcelonské čtvrti Ribera najdeme zajímavý detail – plastiku připomínající těžkou práci nejchudších lidí, kteří se na stavbě podíleli.

Za vybudováním svatostánku nestála kupodivu církev ani král. Ten sice poskytl kámen z královských lomů z kopce Montjüic (dnes součást Barcelony), tím ale jeho podíl na stavbě skončil. Dokonce i do základního kamene byl vytesán pouze znak farnosti, což znamenalo, že stavba patří výlučně farníkům – bohatým, kteří přispěli penězi, a chudým za jejich práci, především nosičům, kteří dopravovali na zádech kamenné kvádry z lomů. Reliéf nosiče na hlavní bráně je tak jakousi oslavou těchto prostých lidí, bez nichž by stavba nebyla možná.

Základní kámen chrámu Panny Marie Mořské v barcelonské čtvrti Ribera byl položen roku 1329. O necelých šedesát let později bylo hotovo a za velké slávy se celebrovala první mše. I díky této rychlosti je kostel čistě gotický, bez jakýchkoli nánosů pozdějších slohů, jak je to běžné u podobných staveb.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články