Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Příběh planety Země

128-pribeh-planety-zeme.jpg
(red), Pondělí, 24. května 2010
Národní muzeum pořádá grandiózní výstavu, která má hned několik cílů: ukázat nejzajímavější mezníky vývoje planety, zdokonalit znalosti o Zemi u dětí, dospělých a třeba i u odborníků, a tím vlastně prohloubit vztah lidí k Zemi. Vždyť my – její obyvatelé – máme možná její osud ve svých rukou.

do 6. července 2010

  • Národní muzeum pořádá grandiózní výstavu, která má hned několik cílů: ukázat nejzajímavější mezníky vývoje planety, zdokonalit znalosti o Zemi u dětí, dospělých a třeba i u odborníků, a tím vlastně prohloubit vztah lidí k Zemi. Vždyť my – její obyvatelé – máme možná její osud ve svých rukou.
  • Planeta Země je tělesem ve vesmíru zřejmě zcela výjimečným. Jedinečnost této planety spočívá v optimální vzdálenosti od její hvězdy – Slunce, v jejím příhodném složení, ale také ve vyváženosti procesů na hranici atmosféry, hydrosféry a litosféry. Země se zrodila ve vesmíru před 4,5 mld. let, stáří vesmíru se odhaduje na 13–15 mld. let.
  • Výstava se dotýká jak samotného vzniku zemského tělesa, tak i dynamických procesů v jeho nitru. Tyto procesy mají dalekosáhlý vliv na vlastnosti Země a na utváření jejího povrchu od nejstarších dob dodnes. Pozornost je věnována vzniku kontinentů, jejich pohybům a proměnám v historii planety. Pohyb kontinentálních desek provázený vrásněním a horotvornou činností si návštěvník může vyzkoušet na mechanickém modelu.
  • Na výstavě můžeme sledovat i pohyb hornin z nitra Země – vulkanismus a jeho doprovodné projevy, lávu vyvěrající na povrch sopky.
Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články