Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Polská podmořská archeologie

redakce, Úterý, 3. dubna 2007
Mělký Gdaňský záliv ve tvaru půlkruhu otevřeného k severu je na severozápadě částečně chráněn před nepříznivými větry písčitou kosou Helského poloostrova.

Mělký Gdaňský záliv ve tvaru půlkruhu otevřeného k severu je na severozápadě částečně chráněn před nepříznivými větry písčitou kosou Helského poloostrova. Jeho ploché, mírně se svažující písčité dno s příbřežními hloubkami 15–30 metrů ještě ve vzdálenosti několika mil od pobřeží tvoří ideální rejdu -kotviště před vjezdem do přístavů Gdaňsk a Gdyně (Gdynia), které byly již v minulých staletích prosperujícími hanzovními městy. V průběhu minulých věků se dno zálivu stalo shromaždištěm mnoha předmětů. Odpočívají zde vraky lodí či jiné věci, které se staly pro člověka zbytečnými. Pro polské Centrální mořské muzeum se zátoka stala štědrým zdrojem informací. Podařilo se objevit údaje týkající se více než dvou set vraků. Informace začaly být na sklonku 60. let minulého století prověřovány vyhledáváním vraků. Všechny potápěčsko-průzkumné práce probíhaly za velkého zájmu veřejnosti. Spoustou užitečných informací přispěli lidé, jimž se pobřežní vody této oblasti staly místem jejich každodenní práce a zdrojem obživy a kte-ří znali záliv jako svou vlastní dlaň: rybáři či pracovníci mořského záchranného sboru. Tvrdé podmínky provázely práce na vraku švédské válečné lodě Solen ze 17. století, z dalšího vraku z 15. století se potápěči vynořovali pokryti těžko odstranitelnou vrstvou smůly, která byla v sudech částí nákladu.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Zkrátka

Komentáře

Přečtěte si další podobné články