Vylepšili jsme stránku Lidé a Země.
Podívejte se na nový design.

Polička stará 750 let

86-87policka.jpg
Autor článku: Markéta Kutilová, Čtvrtek, 1. října 2015
Autor fotografií: Profimedia.cz
Naposledy se Přemysl Otakar II. proháněl ulicemi města před padesáti lety. Letos v srpnu se král do města opět vrátí, a to v čele své královské družiny, aby spolu se všemi oslavil 750 let od založení města Poličky.

Oslavy významného výročí ale nebudou trvat jen jeden den, probíhají totiž celý letošní rok. Ať už tedy Poličku navštívíte letos v kterýkoli čas, najdete zde bohatý program a spoustu zajímavých akcí, festivalů i výstav. Anebo se jen tak vydejte po ochozu středověkých hradeb, pokochejte se pohledem na jeden z nejkrásnějších morových sloupů nebo vyšplhejte na věž kostela a podívejte se, kde se narodil světoznámý hudební skladatel Bohuslav Martinů. Máte už dost města? Vydejte se do jednoho z nedalekých skalních měst nebo jeďte prozkoumat blízký středověký hrad Svojanov. I zde totiž najdete stopy krále, který v roce 1265 Poličku založil.

Příjemným cílem výletu z Poličky je hrad Svojanov.

Město jako věno

Je tomu už 750 let, kdy „král železný a zlatý“ založil na místě zvaném Na Políčkách město, které mělo být jedním z opěrných bodů království. Leží totiž na pomezí Čech a Moravy, poblíž Trstenické stezky, významné tehdejší obchodní cesty. Později se Polička stala věnným městem českých královen. V roce 1305 podstoupil král Rudolf I. Habsburský správu města svojí manželce Alžbětě známé jako Eliška Rejčka. Aby město prosperovalo, dostalo mnoho práv, z nichž mnohá formovala vývoj i vzhled města. Díky právu hradebnímu má unikátní opevnění. Poličské hradby dlouhé 1220 metrů patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými, do města otevřenými baštami.

Městské opevnění v Poličce

Městské kamenné hradby byly vystavěny po návštěvě a pobytu Karla IV. v Poličce. Systém opevnění se skládal z hlavní hradby, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Obranný systém byl v 16. století posílen. Dodnes se dochovala hlavní hradba i se všemi 19 věžemi, která obklopuje celé historické jádro města. Hradby jsou přístupné veřejnosti a vy tak můžete vystoupat na jejich ochozy a rozhlédnout se odtud po okolí. Možná k vám vítr zavane specifickou vůni ze zdejšího Měšťanského pivovaru, protože Polička získala v roce 1517 i právo várečné a pivo se tu vaří dodnes. Názvy vyhlášeného piva se vážou k historii města – desítka Hradební, jedenáctka Otakar, dvanáctka Záviš nebo černé pivo Eliška. Přijedete-li autem, můžete si pivo ve zdejším pivovaru koupit 24 hodin denně 365 dní v roce. Každý rok v červnu se zde navíc konají Slavnosti otevřených sklepů.

Kostel svatého Jakuba, v jehož věži se narodil skladatel Bohuslav Martinů.

Narozen ve věži

K poličským „musím vidět“ bezesporu patří návštěva věže kostela svatého Jakuba. Právě zde, v malé světničce ve věži, ve výšce 36 metrů nad zemí, se roku 1890 narodil Bohuslav Martinů, jeden z nejznámějších českých hudebních skladatelů.

Pětičlenná rodina Martinů žila ve věži až do Bohuslavových jedenácti let. Hlavou rodiny byl otec Ferdinand, který kromě svého ševcovského povolání vykonával práci pověžného. Jeho úkolem bylo držet stráž proti ohni ve dne i v noci, natahovat věžní hodiny a zvonit klekání. S rodinou tu žil i ševcovský pomocník, kterému přezdívali „děda“. Pomáhal rodině v domácnosti, a protože světnička byla malá, měl svoji postel pod hodinami ve věži.

Skalní útvar Čtyři palice

Atmosféra života ve výšce 36 metrů nad zemí se nesmazatelně zapsala do mysli budoucího skladatele. Ve své vzpomínce z roku 1934 v Paříži píše: „Myslím, že tento prostor je z mých největších dojmů z dětství, který si nejvíce uvědomuji a který asi hraje velkou úlohu v celém mém názoru na kompozici. Nejsou to malé zájmy lidí, starosti, bolesti nebo i radosti, které jsem viděl z velké dálky, lépe řečeno z výšky. Je to tento prostor, který mám stále před očima a který, zdá se mi, hledám stále ve svých pracích. Prostor a příroda, ne lidi…“

Pokud vystoupáte po 192 schodech až do samotné věže kostela, budete odměněni nejen zajímavou prohlídkou světničky, ale i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí. Vydáte-li se do Poličky letos v létě, můžete využít i možnosti kostýmové prohlídky světničky.

Vrchy Prosička u Jimramova

Král do boje táh…

Polička bere oslavy 750. výročí svého založení opravdu vážně, a tak až do konce roku můžete navštívit jednu z mnoha akcí. Oslavy založení města vyvrcholí 21. až 23. srpna během tradičního festivalu Polička 555. Do města přijede královská družina v čele se samotným Přemyslem Otakarem II. Součástí akce bude i staročeský jarmark, ohňostroj, průvod absolventů poličského gymnázia a koncerty na poličském náměstí. Zaujal vás název festivalu – 555? Není to náhoda. Polička totiž leží v nadmořské výšce 555 metrů.

Přijedete-li s dětmi, ani ty se zde nudit nebudou a ještě se něco přiučí. Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně, vše ve středověkých kulisách, to a mnohem více bude možné na dotykové výstavě o tom, jak se žilo ve středověku. Výstava je obohacena i o další exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále, jak se žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli, čím si vojáci krátili dlouhou chvíli nebo jak se lidé dříve stravovali.

Přírodní rezervace Toulovcovy maštale

Výstava Král do boje táh je otevřena až do konce září v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Je pojata interaktivní formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se proto s námi do středověku. Děti i všichni ostatní hraví návštěvníci poznají tíhu výzbroje pěšáků či rytířského brnění i půvab historického šatstva. Jsou připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečetí, stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení.

Lukasova lípa je stará 700 let.

Poličské poklady

Další výstava je zasvěcena poličským pokladům. Jmenuje se Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky. Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit dějiny královského věnného města Poličky.

Výstava představuje cenné a pozoruhodné sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii města od založení v roce 1265 až do současnosti. Představí zakládací listinu, ukáže podobu domů prvních osadníků, dále dobu Karla IV. a skončí tažením vojevůdce Jana Žižky k Poličce. Nejcennějším exponátem, získaným z Pražského hradu, je zlatá koruna krále Přemysla Otakara II. Návštěvníci se dozvědí i o renesančním období, kruté době třicetileté války, zlatém věku města v době baroka, během kterého došlo k výstavbě radnice a morového sloupu, zhoubnému požáru města v roce 1845 či rozvoji spolků v 19. století. Při této příležitosti bude představen takzvaný Poličský poklad – 12 000 stříbrných mincí ukrytých za třicetileté války, jež byly doposud uloženy v depozitáři pardubického muzea. Dominantním exponátem je originální partitura Otvírání studánek světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů.

A až budete mít dost výstav, města i kultury, můžete vyjet do okolní přírody. Nedaleko města je několik známých skalních lokalit: přírodní rezervace Toulovcovy maštale, skrývající pískovcové skalní útvary, leží mezi Budislaví, Jarošovem, Vranicemi a Prosečí. Čtyři palice – skupina skal ve tvaru hlav nacházející se nedaleko Březin. Devět skal je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m n. m.) v blízkosti Milovského rybníka s pohledem na údolí Svratky. A konečně Prosička, to jsou vrchy u Jimramova (742 m n. m.) s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem k Jimramovu, k Vírské přehradě, k údolí Fryšávky i ke Sněžnému.

Devět skal je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů.

Výlet k Lukasově zpívající lípě

Jedna z nejstarších a nejmohutnějších českých lip je stará okolo 700 let. Obvod kmene měří téměř 12 m, výška koruny je 25 m. Legenda vypráví o tajném českém bratru, který v uzavřené dutině stromu nalezl úkryt při opisování Nového zákona i zakázaných žalmů. Texty si prozpěvoval a při šumění rozložité koruny vznikal dojem, že lípa zpívá. Vydejte se z Poličky vlakem do Borové, odtud vystoupejte na Lucký vrch (715 m n. m.), na kopec s úžasným výhledem na Vysočinu. Občerstvit se můžete ve zdejší horské chatě. Dále po žluté sejděte do obce Telecí k Lukasově lípě. Zpět do Poličky se dostanete autobusem, zdatnější turisté pak po zelené značce přes obec Sádek.

Barokní radnice a morový sloup

TIP AUTORKY

Markéta Kutilová, publicistka

Vydejte se na cyklovýlet z královského města Poličky na hrad Svojanov, který je ve vlastnictví města. Cestou navštívíte zajímavá místa Poličska: cyklostezku na bývalé železniční vlečce do Bořin, Baldu – bývalé lesní lázně a kapli, kaskádu Jedlovských rybníků, kamenolom Stašov, kapli svatého Jana Nepomuckého nebo Šibeniční vrch. V expozici hradu Svojanov vás mimo jiné přivítají známé postavy knihy Tajemný hrad Svojanov, mezi kterými nechybí pan Hamrlík na ohnivé svini, bezhlavý holič Kubíček a další tajemné bytosti žijící na hradě a v blízkém okolí.

Sdílej článek dalším cestovatelům
Článek patří do rubriky: Reportáže

Komentáře

Přečtěte si další podobné články